Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna lub inna pomoc przy lekkim stopniu niepełnosprawności

09.05.2018
Autor: E.

Witam, czy mając lekki stopień niepełnosprawności mogę liczyć na rentę socjalną z MOPR lub jakieś inne ulgi?

Szanowny Panie,

w myśl obowiązujących przepisów, renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna jest świadczeniem przyznawanym przez ZUS.

Więcej informacji dotyczących zasad przyznawania ww. świadczenia uzyska Pan w oddziale ZUS oraz na naszym portalu.

Osoba niezdolna do pracy spełniająca wymagane przepisami kryterium dochodowe może ubiegać się o zasiłek stały w ośrodku pomocy społecznej. Obecnie kryterium dochodowe wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł,
  • natomiast dla osoby w rodzinie 514 zł.

Informacje dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobie posiadającej lekki stopień niepełnosprawności znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas