Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy musimy zgłaszać pracownika do PFRON?

11.01.2016
Autor: ksiegowa

Pracownica przyniosła orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudniam 6 pracowników za cały etat. Czy muszę zgłaszać do PFRON TAKĄ OSOBĘ oraz czy przysługują mi ulgi i w jakiej wysokości?

Szanowna Pani,

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatem pracodawca, który zatrudnia mniej niż 25 pracowników, jest zwolniony z ww. wpłat. Jeśli zatem w firmie jest zatrudnionych 6 osób, nie ma obowiązku dokonywania wpłat na PFRON.

Natomiast warto wiedzieć, że pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. O ww. dofinansowanie może ubiegać się m.in. pracodawca zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

  • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b Ustawy o rehabilitacji).

Więcej informacji dotyczących korzyści wynikających z zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas