Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa

Autor: RYH

Witam, mam kartę parkingową już dłuższy czas, w następnym roku (2016) kończy mi się okres ważności karty. Chciałbym zapytać, czy też muszę wyrobić sobie nową kartę? Dziś dopiero się dowiedziałem, że powinno się wymienić karty. Czy to prawda? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Jeśli chciałby Pan nadal korzystać z uprawnień wynikających z karty parkingowej, musi Pan uzyskać kartę wydaną na nowych zasadach.

Niestety, nastąpiły radykalne zmiany w przepisach z dniem 1 lipca 2014 r. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W chwili obecnej organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane do dnia 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości uzyskania nowej karty parkingowej, znajdzie Pan na naszym portalu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1446).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870 z póź. zm.).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas