Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konkurs plastyczny „Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu”

26.10.2007
Źródło: inf. wł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza wszystkich uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie pod hasłem „Mamo, Tato nie parkuj na tym miejscu”. Konkurs odbywa się w ramach IV edycji Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Przekonaj rodziców, aby nie parkowali na „kopertach”!

Przyślij swój rysunek, a może to właśnie twoja praca będzie promowała ideę Kampanii Parkingowej, której celem jest uświadomienie sprawnym kierowcom, aby nie parkowali na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs plastyczny trwa od 20 października do 10 listopada 2007 roku. Prace wykonane w dowolnej technice prosimy:

  • wysyłać mailowo na adres ilona.piatek@integracja.org,
  • wysyłać pocztą
  • lub dostarczać osobiście do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy ul. Sapieżyńskiej 10 a, 00 -215 Warszawa.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na portalu www.niepelnosprawni.pl. Dla najlepszych młodych twórców czekają także nagrody.

Sponsorem nagród w konkursie jest firma ubezpieczeniowa Link4.

Więcej informacji:
tel.: 022 536 01 22
e-mail: ilona.piatek@integracja.org

ikona zobacz także

Rozwiązanie konkursu „Mamo, Tato nie parkuj na tym miejscu” – 2006 r.

Regulamin Konkursu "Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu"

§ 1.
Konkurs "Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu” zwany dalej Konkursem, stanowi element ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej prowadzonej w ramach Dnia Praw Osób Niepełnosprawnych z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji na rzecz nie zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione.

§ 2.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku / plakatu promującego Kampanię Parkingową i jej hasło „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”.

§ 3.
1. W Konkursie " Mamo, Tato, nie parkuj na tym miejscu" mogą wziąć udział uczniowie klas I - III szkół podstawowych z całej Polski.
2. Konkurs ogłasza Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zwane Organizatorem.
3. Konkurs rozstrzyga powołane w tym celu przez Organizatora Jury Konkursu zwane dalej Jury.

§ 4.
1. Przygotowana praca powinna mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
2. Prace można wykonywać techniką dowolną.
3. Do pracy powinna być dołączona metryczka z danymi autorów, adresem szkoły oraz danymi kontaktowymi do opiekuna dziecka.
4. Do prac, które zakwalifikują się do finału konkursu, konieczne będzie dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na potrzeby kampanii. Wzór oświadczenia zostanie przesłany do osób uprawnionych do podpisania takiego dokumentu.

§ 5.
1. Prace należy dostarczać osobiście, przesyłać pocztą do biura Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy ul. Sapieżyńskie 10 a, 00 – 215 Warszawa lub wysyłać mailowo na adres ilona.piatek@integracja.org.
2. Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2007 r. (liczy się data dostarczenia przesyłki do biura Stowarzyszenia)

§ 6.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 16 listopada 2007 r.
2. Fotografie zwycięskich prac zostaną zamieszczone na portalu www.niepelnosprawni.pl.
3. Każda wyeksponowana praca opatrzona będzie opisem zawierającym dane autora: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy doświadczasz przemocy z powodu niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas