Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koronawirus. Co musi zapewnić pracodawca? Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia

07.05.2020
Autor: bd, fot. pexels.com
Źródło: www.pip.gov.pl
w piwnicy leżakują drewnianie beczki, meżczyzna w zielonej kamizelce stoi naprzeciw trzech osób które go słuchają w pomarańczowych kamizelkach w tym jedna dziewczyna na wózku
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wydała zalecenia dotyczące nowej organizacji pracy w firmach, z uwzględnieniem zagrożenia zakażeniem COVID-19.
 
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreśla, że pracodawca zobowiązany jest do skorygowania oceny ryzyka i uwzględnienia wszystkich nowych zagrożeń, także tych dla zdrowia psychicznego. 
 
Właściwe zorganizowanie zasad BHP ma zapewnić praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy. Przed wznowieniem pracy przez pracowników w firmie należy poinformować ich o nowych zasadach funkcjonowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także przeszkolić w razie potrzeby.
 
Do środków minimalizujących zagrożenie zarażenia się koronawirusem w miejscu pracy PIP zalicza:
 • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
 • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
 • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
 • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
 • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
PIP zaleca także, by w początkowej fazie przywracania funkcjonowania firmy wykonywać tylko kluczowe prace, jeśli to możliwe świadczyć usługi zdalnie oraz minimalizować obecność osób trzecich, postronnych.
 
„Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży)” – czytamy w zaleceniach PIP.

Inne zalecenia

Należy także ograniczyć kontakt fizyczny między pracownikami np. w czasie przerw oraz adaptować dodatkowe pomieszczenia w razie potrzeby do wykonywania pracy.
 
PIP zaleca także:
 • odpowiednią organizację przerw na posiłki, tak aby było mniej osób w tym samym czasie np. na stołówce,
 • ustalenie harmonogramu czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarno-higienicznych i dostosowanie do niego korzystania z nich,
 • pracownicy powinni zostawiać swoje miejsca pracy w czystości,
 • kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe,
 • przy wejściu do pracy należy umieścić plakaty informujące o zasadach higieny oraz o zasadach noszenia maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić,
 • umieszczenie mat dezynfekcyjnych przy wejściu do biur i hal produkcyjnych,
 • ułatwienie pracownikom korzystania z transportu indywidualnego poprzez zapewnienie miejsc parkingowych i odpowiedniego zabezpieczenia np. rowerów,
 • w przypadku braków kadrowych obciążenie pracą obecnych pracowników nie powinno trwać zbyt długo,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku,
 • w razie korzystania z personelu tymczasowego należy poinformować pracowników o zagrożeniach w pracy i zapewnić im przeszkolenie,
 • w razie ograniczenia liczby pracujących należy upewnić się czy wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania zleconych im zadań, oraz przeszkolić ich w razie potrzeby,
 • przed powrotem do pracy szczególnie niebezpiecznej, przy obsłudze maszyn i urządzeń, należy przypomnieć pracownikom informacje kluczowe dla ich bezpieczeństwa.
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas