Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Darmowe szkolenia i staże Projekt "Działanie przepisem na zmianę"

07.05.2020
Autor: O.K. Centrum Języków Obcych

Projekt skierowany jest do osób od 30 r. ż. zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie woj. dolnośląskiego w subregionie wałbrzyskim tj. w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych oraz ząbkowickim w tym do osób pozostających bez zatrudnienia (tj. osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo); reemigrantów; imigrantów; osób ubogich pracujących ; osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

W szczególności zapraszamy: - kobiety - osoby o niskich kwalifikacjach - osoby 50+ - osoby niepełnosprawne -osoby długotrwale bezrobotne Oferujemy następujące formy wsparcia: - Identyfikacja potrzeb w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania - Pośrednictwo pracy - Szkolenie zawodowe w tym stypendium szkoleniowe - Szkolenie komputerowe w tym stypendium szkoleniowe - Szkolenie z umiejętności miękkich w tym stypendium szkoleniowe - 3 miesięczne staże zawodowe w tym stypendium stażowe

Ponadto zapewniamy: - profesjonalną kadrę wykładowców/doradców zawodowych/pośredników pracy - zwrot kosztów dojazdu, - catering/poczęstunek podczas szkoleń, - materiały szkoleniowe (podręcznik/skrypt), - certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje

Miejsce: Wałbrzych

Okres publikacji: 2020-05-07 - 2020-06-06

Podpis: O.K. Centrum Języków Obcych

Telefon: 502 477 634

E-mail: dzialanieprzepisemnazmiane@okcjo.com.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas