Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zamiana zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne

03.06.2020
Autor: R.

Bardzo potrzebuję pomocy właśnie w tej kwestii, opiekuję się niepełnosprawną mamą od około pięciu lat i chciałbym ubiegać się o zmianę zasiłku dla opiekuna na świadczenie pielęgnacyjne, a zupełnie nie wiem jak krok po kroku się za to zabrać. 

Szanowny Panie,

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia  21 października 2014 r., sygn. akt: K 38/13 stwierdził, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Mimo to gminy dalej stosują obecne brzmienie art. 17 ust. 1b wspomnianej ustawy i wydają  opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych decyzje odmowne. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mają jednak możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, które jest  bardziej korzystne niż specjalny zasiłek opiekuńczy.

W odwołaniu należy napisać, że nie można się zgodzić z decyzją odmowną, gdyż została wydana na podstawie przepisu, który został uznany za niekonstytucyjny. Jeśli opiekun odwołuje się, aby wybrać korzystniejsze świadczenie,  to wraz z odwołaniem należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia w dacie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Dzięki temu uniknie się odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z powodu niemożności pobierania dwóch świadczeń równocześnie. W razie uzyskania decyzji odmownej opiekunowie często rezygnują z dalszych starań, mimo to warto złożyć odwołanie i starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w instancjach odwoławczych. Linia orzecznicza sądów administracyjnych jest w miarę jednolita i korzystna dla opiekunów. Na tę kwestię wskazują m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 29 lipca 2015 r. (sygn. akt II SA/Łd 424/15) oraz w Bydgoszczy w wyroku z 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Bd 327/15).

Niemniej ubieganie się o korzystniejsze świadczenie może wymagać czasu i pomocy prawnika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114).

 

Z poważaniem.

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas