Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podatek od zakupu pojazdu

19.08.2020
Autor: R.

Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jestem zwolniony z płacenia podatku od zakupu pojazdu tzw. PCC. Pytanie moje jest takie: Kupiłem drugi samochód na siebie i czy mogę nie płacić podatku od czynności cywilno-prawnych PCC.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 8 ust 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Przepis wskazuje, że zwalnia się osoby nabywające wymienione w przepisie rzeczy „na potrzeby własne”. Nabycie „na siebie” może być różne znaczeniowo od „nabycia na potrzeby własne”.  Jeżeli więc osoba nabywa drugi samochód i nie jest w stanie uzasadnić odpowiednio tego zakupu, może to nie być uznane ostatecznie przez organ podatkowy za nabycie na potrzeby własne.

Z uwagi na powyższe, uważam za wskazany w sprawach podatkowych kontakt z Krajową Informacją Skarbową czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Z telefonu stacjonarnego 801 055 055, z telefonu komórkowego (22) 330 0330, celem ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 8 ust 6 ustawy o PCC.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas