Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop dodatkowy dla osób niepełnosprawnych

14.05.2020
Autor: L.

Jestem na rencie, mam znaczny stopień niepełnosprawności. Podejmuję pracę, po raz pierwszy z orzeczeniem o niepełnosprawności, od kiedy mogę starać się o dodatkowy dziesięciodniowy urlop?

Szanowny Panie,

W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (..) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Jest on udzielany na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu (umowa o pracę) jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać datę wydania orzeczenia. Pierwszy dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, o ile pozostaje w zatrudnieniu.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja  w Warszawie

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas