Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie dokumenty złożyć przy staraniu się o stopień niepełnosprawności?

15.05.2020
Autor: M.

Moja mama jest w wieku 80 lat, jest osobą, która już przy sobie nic nie zrobi, od 50 lat choruje na RZS, potrzebuje mojej pomocy. W ZUS była na komisji i orzeczono, że nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Chciałabym wyrobić jej stopień niepełnosprawności, jakie dokumenty muszę przedstawić w tej zaistniałej sytuacji w naszym państwie?

Szanowna Pani,

W myśl obowiązujących przepisów o niepełnosprawności orzekają miejskie/powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek wraz dokumentacją medyczną składa się w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej.

W sytuacji pandemii warto porozumieć się z miejskim/powiatowym zespołem orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania, aby uzyskać informacje w jakiej formie można złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z dokumentacją medyczną.

Warto także zauważyć, że obecnie wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Więcej informacji dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności znajdzie Pani na naszym portalu.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas