Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pobieranie 70% z 13. emerytury przez DPS

08.07.2020
Autor: S.

Moja teściowa przebywa w DPS w (...). DPS potrąca z emerytury 70%. Chciałem zapytać, czy DPS ma prawo również pobrać 70% z dodatkowego świadczenia, jakim jest 13. emerytura. 

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

Natomiast zgodnie z art.  11 w/w ustawy - z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Jak wynika z w/w przepisów „13” nie jest wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas