Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak wnioskować? [PORADNIK]

10.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
Źródło: Aktualizacja 12.11.2020
500 złotych w 100-złotowych banknotach

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.

Aktualizacja 12.11.2020

Cel programu

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

Rodzaj wsparcia

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wiek osób ubiegających się o pomoc

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Ważne!

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Wysokość świadczenia

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie „na rękę” (netto) na jedną osobę z niepełnosprawnością.

Przez jaki czas obowiązuje świadczenie?

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 5 miesięcy, także z uwzględnieniem marca (okres wsparcia wydłużony z 3 do 5 miesięcy w listopadzie 2020 r.).

W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Placówka rehabilitacyjna to taka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły; tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

Uwaga!

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej na niepelnosprawni.pl.

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Czy zapłacimy podatek od świadczenia?

Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy trzeba będzie udokumentować wydatki z tego świadczenia?

Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.

Kto składa wniosek?

Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun.

Uwaga!

W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
 • osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
 • pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
 • pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).

Uwaga!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.

Wniosek jest do pobrania na stronie PFRON.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 16 listopada 2020 r. (termin był dwukrotnie przedłużany, pierwotnie był to 4 września, potem 15 października).

Co dalej ze złożonym wnioskiem?

Program PFRON będą realizować samorządy.

Uwaga!

Wcześniej dany samorząd musi przystąpić do programu PFRON, czyli wypełnić i przesłać wnioski do Funduszu. Jeśli jednak dany samorząd nie przystąpiłby do tego programu PFRON dopuszcza możliwość udzielenia pomocy danej osobie za pośrednictwem innego samorządu.

Dokumenty dla samorządów są dostępne na stronie PFRON.

Samorząd, który przystąpi do programu wyznaczy jednostkę organizacyjną na swoim terenie, która będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia. Najczęściej, prawdopodobnie wnioski będą realizowały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy otrzymamy środki na konto?

Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.

Infolinia PFRON

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Aktualizacja 12.11.2020

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • zap-ytanie
  Agnieszka
  06.10.2021, 08:43
  jestem osobą niepełnosprawną spowodowane jestb to chorobą czy należy mi się 500 dodam ze mam całowitą niezdolność do pracy
  odpowiedz na komentarz
 • helena wladyslawa starmach
  starmach helena
  17.07.2021, 11:32
  mam80lat umiarkowane inwalictwo czy nalezy mi sie 500+
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka mama
  Agnieszka mama
  26.04.2021, 15:23
  Będę miał 500+
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka i mama
  Agnieszka mama
  26.04.2021, 15:17
  Mama che mi pomu złoży ale niewi jak nie umie ja próbuję złożyć wniosek o 500+ ile będę miała piędź jak jest kwid jestem chora niepełnosprawni curko
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka
  Agnieszka
  26.04.2021, 15:03
  Ile dostanę jak od 15 marca cały rok siedzę 2020 2021 styczeń luty marzec kwiecień
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka
  Agnieszka
  26.04.2021, 14:53
  Jestem osobą nie plnoprawno od małego mieszka zrodzicami nie mam 500 zł
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka misiura
  Misiura agnieszka
  17.04.2021, 12:38
  Jestem dorosła i chora niema dzieci wogul mieszka zrodzicami
  odpowiedz na komentarz
 • Agniesz misiura z mamo
  Agnieszka misiura
  17.04.2021, 12:20
  Mam epilesi wada serca ma latskoczone,40 lat
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka misiura
  Agnieszka misiura
  17.04.2021, 12:17
  Jestem osób nie plnosprawno mam chorobę serca wadę i epilepsję
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ PFRON
  Mama
  18.11.2020, 14:01
  Witam. Jestem mamą 15 letniej dziewczynki z Zespołem Downa .Mam pytanie odnośnie pomocy dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. Moje dzecko uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ,ma ukończone15 lat i od urodzenia stwierdzoną wadę genetyczną Zespół Downa. W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych od marca 2020 rokuw w/w placówce złożyłam wniosek o dofinansowanie ze środków programu Moduł III. Otrzymałam odmowę ,ponieważ moje dziecko jest niepełnoletnie. Proszę o wyjaśnienie czym różni się niepełnosprawość w przypadku mojej córki od osoby , która ukończyła 18 lat i uczęszcza do tej samej szkoły. I ewentualnie udzielenie informacji z jakiej pomocy może skorzystać moje niepełnoletnie i niepełnosprawne do końca życia dziecko. Mam pytanie odnośnie pomocy dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. Moje dzecko uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ,ma ukończone15 lat i od urodzenia stwierdzoną wadę genetyczną Zespół Downa. W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych od marca 2020 rokuw w/w placówce złożyłam wniosek o dofinansowanie ze środków programu Moduł III. Otrzymałam odmowę ,ponieważ moje dziecko jest niepełnoletnie. Proszę o wyjaśnienie czym różni się niepełnosprawość w przypadku mojej córki od osoby , która ukończyła 18 lat i uczęszcza do tej samej szkoły. I ewentualnie udzielenie informacji z jakiej pomocy może skorzystać moje niepełnoletnie i niepełnosprawne do końca życia dziecko. Witam. Mam pytanie odnośnie pomocy dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. Moje dzecko uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ,ma ukończone15 lat i od urodzenia stwierdzoną wadę genetyczną Zespół Downa. W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych od marca 2020 rokuw w/w placówce złożyłam wniosek o dofinansowanie ze środków programu Moduł III. Otrzymałam odmowę ,ponieważ moje dziecko jest niepełnoletnie. Proszę o wyjaśnienie czym różni się niepełnosprawość w przypadku mojej córki od osoby , która ukończyła 18 lat i uczęszcza do tej samej szkoły. I ewentualnie udzielenie informacji z jakiej pomocy może skorzystać moje niepełnoletnie i niepełnosprawne do końca życia dziecko.
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  mróz dariusz
  14.11.2020, 14:07
  mam pytanie jestem niepełnosprawny ale chodze i mam stopien umiarkowany mam rente i zasiłek i chciałem sie zapytac czy tez moge składac papiery na dodatkowe 500 zł prosze mi pomuc i odpisac co mam zrobic dziekuje
  odpowiedz na komentarz
 • ANDRZEJ JEŻO
  ANDRZEJ jEŻO OJCIEC NIEPPOEŁNOSPRAWNEJ CORKI
  13.11.2020, 23:58
  PFRON KONTYNUUJE WSPARCIE.
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego?
  Tato Kuby
  13.11.2020, 13:41
  Dlaczego osoby nie korzystające ze świadczenia PFRON i nie dofinansowywane wcześniej w ten sposób, teraz też po raz drugi po wiośnie nie dostana wsparcia. Jak nic to nic?
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ PEFRON
  mama
  11.11.2020, 16:23
  Witam. Mam syna z głębokim niedosłuchem. W szkole ma zajęcia rewalidacyjne, czy w związku z tym mamy możliwość składania takiego wniosku? Nie korzystaliśmy w ogóle(tzn. od marca) Dziękuję za odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ z PRFON
  Małkowska Beata
  10.11.2020, 00:27
  Dzień dobry. Mam córkę z porażeniem mózgowym i stopień znaczny.Ma zajęcia rewalidacyjno-wych w szkole. Jest osobą pełnoletnią. Czy mogę złożyć wniosek o 500+ z PRFON? Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatkowe wsparcie 500zl dla niepełnosprawnych w domu
  Rogowska Ewelina
  09.11.2020, 13:37
  Chce się dowiedzieć czy przysługuje mi dodatkowe wsparcie w kwocie po 500zl na dziecko? Mam trzech synów w wieku szkolnym uczęszczających do specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego. Mają nauke zdalna z powodu covid-19 . Najstarszy ma umiarkowane grupę z pfron i ukończone w październiku 18lat ale uczęszcza do szkoły specjalnej szkola branżowa-kucharz. Młodszy ma 11lat klasa piąte zespół edukacyjno terapeutyczny upośledzenie umiarkowane i autyzm A mlodszy 7lat klasa pierwsza autyzm. Ja i mąż na młodsze dwójkę pobieramy swiadczenie pielęgnacyjne. Proszę o odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
 • Na lodzie
  Gierlof Marzena
  06.11.2020, 13:05
  Niepełnosprawni bez dochodu ibez renty co znimi jak państwo myśli im pomuc
  odpowiedz na komentarz
 • +500
  Ania
  05.11.2020, 22:44
  Czy jak ktoś już dostała to może składać jeszcze raz ?? Przecież pandemia nadal trwa a środowiskowe domy pomocy znów pozamykane..
  odpowiedz na komentarz
 • Czy należy mi się 500 zł z fundacji PERON
  Grażyna Małczuk-Oleba
  05.11.2020, 20:10
  Jestem osobą o stopniu niepełnosprawności umiarkowany od 2003r.Mam emerytury 526 zł netto.Ostatnio zalecam z czynsze z energią gazem mieszkanie jest komunalne boję się iż spółdzielnia wypowie mi wynajem już nawet przyszło pismo i poinformowano mnie iż nie zapłacę do 31.12.2020r wypowiedzią mi najmu też się boję że wyłączną mi energię i gaz.Mam bardzo dużo schorzeń bardzo żel się czuję bo nie biorę lekarstw które powinnam brać bo nie wystarcza na żywność a co dopiero o lekarstw wykupuję tylko które muszę brać do końca życia a resztę przestałam brać bo nie mam za co przez to czuję się bardzo żle chodzę w domu opierając się ścian aby nie upaść.Bardzo proszę o pomoc chociaż o te 500 zł i spłaty czynszu a z energią i gazem nie wiem co mam zrobić mój tel.794912946 Grażyna.
  odpowiedz na komentarz
 • Grażyn Małczuk-Oleba
  Grażyna Małczuk-Oleba
  05.11.2020, 19:37
  Mam emerytury 526 zł netto.W okresie Pandemi potrzebuję więcej lekarstw co spowodowało że nie mam na czynsz światło gaz itp.
  odpowiedz na komentarz
 • Moduł III choroby zakaźne
  Marcin
  25.10.2020, 22:47
  Chciałbym się dowiedzieć , czy będzie przedłużona o kolejne 3 miesiące wypłata świadczenia z PEFRON
  odpowiedz na komentarz
 • 500+
  Urszula
  21.10.2020, 14:14
  Moja mama jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, a zachorowała w czasie pandemii. Ma usuniętą krtań z powodu raka, w lipcu pojawiła się wznowa i została poddana radioterapii i w związku z tym nie zdążyła nigdzie zapisać się na rehabilitację. Czy osoba będąca w takiej sytuacji może ubiegać się o 500+. Z poważaniem Urszula.
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Wróbel Paweł
  04.10.2020, 04:28
  Dostałem od lekarza ortopedy skierowanie na rehabilitację w Górznie. W związku z epidemią tak szybko się nie dostanę na rehabilitację. Moje pytanie brzmi czy mogę otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z pfron. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • Niektórzy zostali podwójnie pokrzywdzeni
  Pokrzywdzony
  15.09.2020, 19:22
  Ten program pokrzywdził dużą część niepełnosprawnych wnioskujących o pomoc bo niektóre MOPRy dowolnie go interpretują i odrzucają wnioski. Wystarczy że ktoś chodził przeciętnie 4 razy w tygodniu do placówki rehabilitacyjnej bo przykladowo nie mógł być 5 razy ze względu na choroby, wizyty lekarskie albo pobyty w szpitalu i to już jest podstawą do odrzucenia wniosku o te 1500 złotych. Jak dawać to wszystkim lub nikomu
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawnych też mają 500+.
  Mateusz
  20.08.2020, 19:05
  A może być dokumenty podatki mopsu.
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek 500 z programu covid
  Basia
  01.07.2020, 18:23
  Mój syn że znacznym stopniem niepelnosprawnosci uczący się w sosw,gdzie nie odbyły się przez 3 miesiące zajęcia rech- wych czy ma prawo do wsparcia 3x500 zł z tego programu.Zlozylam wniosek ale dostałam odmowe bo syn ukończył w styczniu 24 lata.Innne osoby z tej samej klasy i z tego samego rocznika otrzymały pomoc.Czy znaczenie ma miesiąc urodzenia?
  odpowiedz na komentarz
 • Mariola Wierzba
  wierzba MARIOLA
  29.06.2020, 22:11
  złożyłam wniosek13 kwietnia2020 czy ktos juz otrzymał pieniążki w iławie
  odpowiedz na komentarz
 • wypłata
  kala
  03.06.2020, 11:41
  Witam, czy ktoś już otrzymał pieniążki?
  odpowiedz na komentarz
 • OREW Michalinów
  nowackit759@gmail.com
  20.05.2020, 00:10
  500 zł z PFRON. KóZUS 500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak kó Tomasz Nowacikó v Michalinów Oleśnicki 1, Zagórów62-410 OREW Michalinówkó
  odpowiedz na komentarz
 • OREW Michalinów
  nowackit759@gmail.com
  20.05.2020, 00:00
  500 zł z PFRON. Kó Michalinów Oleśnicki 1, 62-41 Zagórów62-410 OREW Michalinów
  odpowiedz na komentarz
 • Podwyżki płacy dla osób niepełnosprawnych
  Zająć Katarzyna
  19.05.2020, 12:47
  Witam . Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu umiarkowanym. Pracuję w ZUS o/Gdańsk. Nie jestem brana pod uwagę do podwyżek. W tamtym roku była podwyżka dla starych pracowników ( mam 27 lat w ZUS) też mnie ominęła i w tym roku też. Nadmiernie że wszyscy otrzymali podwyżki, oprócz mnie i koleżanki,( osoby niepełnosprawne) myślę że jest to nie zgodne z prawem. Szukam pomocy co możemy zrobić i gdzie się udać o pomoc ?
  odpowiedz na komentarz
 • 500zl
  Beata Masianis
  15.05.2020, 00:23
  Witam składałam wniosek o 500zl na niepelnosorawne dziecko. 20kwietnia, Kiedy otrzymam decyzję
  odpowiedz na komentarz
 • Moduł III Choroby zakażne
  Marcin
  12.05.2020, 22:26
  20 Kwietnia złożyłem wniosek za pośrednictwem Katowickiego MOPS. Pieniędzy nie dostałem , dowiedziałem się że PEFRON nie przekazał pieniędzy mopsowi.Wynika z tego że to MOPS będzie wypłacał pieniądze których nie ma.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak usunąć zapisany wniosek.
  kulczycki
  11.05.2020, 16:57
  nie mogę usunąć zle zapisanego wniosku.
  odpowiedz na komentarz
 • 500plus., a st. niepełnospr. I świadczenia z OPS
  Anna Andrzejak
  06.05.2020, 13:10
  Witam, proszę o poradę, czy 500plus dla osób niepełnosprawnych, które straciły możliwość korzystania z placówki wspierającej z powodu epidemii, przysługuje nie zależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności? Czy osoba, która ma lekki stopień niepełnosprawności też otrzyma to świadczenie? Co w przypadku osób, które otrzymują zasiłek stały i inne świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zwolnienie z otpłatnosci za korzystanie z placówki? Czy w takiej sytuacji obowiązują jakieś kryteria dochodowe na podstawie których, otrzymanie 500plus przez osobę niepełnosprawna może spowodować utratę przez nią wsparcia finansowego z OPS (zasiłki stałe, celowe, okresowe; zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, zwolnienie z opłat za placówkę, dofinansowanie do usług opiekuńczych)? Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzymuje np. emeryturę, to czy wysokość jej dochodu będzie miała wpływ na przyznanie 500plus?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy córka moze skorzystac z tej pomocy .
  Beata Sulej
  30.04.2020, 21:08
  Córka uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy ,uposledzenie umysłowe w stopniu znacznym .Osrodek podlega pod Gminę .Czy oswiadczenie składac w GOPS ?,czy w PEFRON ,czy czekac na informacje z GOPS ?
  odpowiedz na komentarz
 • Lepiej zaczekać ze składaniem wniosków
  Hania
  21.04.2020, 11:22
  Wnioski można składać od 10 kwietnia, na każdy miesiąc osobno lub jeden na 3 miesiące. Moim zdaniem lepiej się wstrzymać. Jeśli ktoś teraz złoży wniosek na 3 miesiące, ośrodek pomocy społecznej lub inna rozpatrująca go jednostka będzie musiała go odrzucić, bo maj dopiero przed nami i nie wiadomo, czy placówki nadal będą zamknięte. Pracownica OPS-u powiedziała mi, że w tej sytuacji PFRON niepotrzebnie umożliwił składanie wniosków już w kwietniu. To zbędna, bezsensowna robota dla pracowników instytucji, którzy wnioski złożone w kwietniu na 3 miesiące muszą rozpatrywać negatywnie oraz dla wnioskodawców, którzy będą musieli składać wnioski ponownie.
  odpowiedz na komentarz
 • ANNA KULIK
  anna
  20.04.2020, 11:09
  Czy dziecku lat 11 które posiada orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszcza do Specjalnego Ośrodka SZKOLNO-Wychowawczego należy się te 500zł
  odpowiedz na komentarz
 • Ryszard Sigda
  Ryszard Sigda
  18.04.2020, 11:14
  witam czy mogę się ubiegać o pomoc na 500 zł na Rehabilitację .st-Umiarkowany -R.P.Proszę o wiadomość .Ryszard z Podkarpackiego Przeworsk .mam 56 lat. jestem na Rencie
  odpowiedz na komentarz
 • Czy członkowie Warszawskiego...
  Maciej Czerwiński
  18.04.2020, 11:12
  ...Domu pod Fontanną także mogą wnioskować o te 500 PLN??
  odpowiedz na komentarz
 • Ryszard Sigda
  Ryszard Sigda
  18.04.2020, 11:10
  witam czy mogę się ubiegać o pomoc na 500 zł na Rehabilitację .st-Umiarkowany -R.P.Proszę o wiadomość .Ryszard z Podkarpackiego Przeworsk
  odpowiedz na komentarz
 • DRODZY PAŃSTWO
  Megi Pegii
  18.04.2020, 07:46
  Drodzy niepełnosprawni oraz ich opiekunowie! Może byście Państwo wzięli się w końcu (jak każdy cywilizowany człowiek) do jakiejkolwiek pracy... Wymagacie, ciągle wymagacie, bo dziecko niepełnosprawne, bo to, bo tamto. Ok, rozumiem, współczuję, ale z doświadczenia wiem jak ta "opieka" wygląda. Oddajecie dzieciaka na calutki dzień do szkoły, a Wy w tym czasie wycieczki, odpoczynek, kursy, szkolenia... I nie mówixie ze potem coś z dzieckiem w domu robicie, bo to jest bzdura! Nawet nie potraficie wykonywać poleceb nauczyciela, bo macie wywalone na swoje dziecko. Ciągle zadacie kasy, kasy kasy, ale nie wiem czy wiecie, ale pieniądze które CIĄGLE dostajecie to pieniądze z podatków osób, które całe życie uczciwie pracują... A tacy nie dostają od państwa nic! Weźcie się w garść, wiem że fajnie nic nie robić, bo "wychowuje niepełnosprawnego", ale to oszustwo. Współczuję takiego dziecka, ale z obrzydzenie patrzę na Was, "opiekunowie".
  odpowiedz na komentarz
 • Monika Wojtkowiak
  Monika Wojtkowiak
  17.04.2020, 18:29
  Witam mam 45lat mam pytanie czy mogę dostać dofinansowanie 500 jestem osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym
  odpowiedz na komentarz
 • Koronawirus
  Wioletta Kledzik
  17.04.2020, 15:52
  Witam czy mogę starać się o te dofinansowanie 500 zł. Mój syn lat 11 ma Autyzm cukrzyce typu1 ma aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.Chodzil do szkoły Specjalnej podstawowej w której miał rehabilitację zajecia relaksacyjne A w tej chwili nie ma nic.
  odpowiedz na komentarz
 • monika zębala
  monika zębala
  16.04.2020, 13:54
  preprszama czy moge stac o to 500 plus 506039418 mama orzeczenie
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie o wniosek
  Ala
  16.04.2020, 10:17
  Mam 40 lat mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym byłam na rencie i mi odebrali odwołałam się ale komisja została odwołana i nie mam teraz nic czy mogę się ubiegać o świadczenie 500zl
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie o wniosek
  Iza
  15.04.2020, 18:36
  Mając 38 lat niepelnosprawnosc umiarkowana moge sie ubiegać o świadczenie 500zł? czy to jest dla osob 18-25 lat?
  odpowiedz na komentarz
 • Koronawirus
  Poterala
  15.04.2020, 17:46
  Czy synowi należy sie difinansowanie syn uczęszczał na zajęcia dla osob niepelnosprawnych ale przerwał koronawirus
  odpowiedz na komentarz
 • Formularz
  Poterała BARBARA
  15.04.2020, 17:21
  Koronawirus
  odpowiedz na komentarz
 • ZOL a DPS?
  Magda
  15.04.2020, 17:12
  Czy osoby przebywające z ZOL-ach z orzeczoną całkowitą niepełnosprawnością również mogą się ubiegać ? Czy tylko DPS?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas