Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

KRUS przedłuży wypłatę rent rolniczych

02.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: www.krus.gov.pl
ziarno w ręce mężczyzny w tle zieleń i ceglany mur
31 marca 2020 weszła w życie ustawa, zgodnie z którą o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata rent rolniczych i innych świadczeń z KRUS.
 
Chodzi o:
  • renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinne, uzależnione od całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
Jeśli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano powyższe świadczenia, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia edpidemicznego lub stanu epidemii, albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu lub przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, pod warunkiem, że:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
  • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.
KRUS nie będzie wydawał na piśmie dodatkowych decyzji o przedłużeniu wypłaty świadczeń.
 
„Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy” – informuje KRUS.
 
Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas