Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 18 r. ż.

01.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Rafał Michalczyk
Leżący portfel z wysypującymi sie monetami i wystającymi banknotami

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.

Aktualizacja 27.04.20

Zasiłek opiekuńczy z ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek od 26 marca przez kolejne 14 dni przysługuje na dziecko:

 • legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub 
 • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z ZUS?

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono dostępne na stronie ZUS.

Oświadczenie jest także wnioskiem o zasiłek. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.

Ważne!

Bez złożenia oświadczenia, nie otrzymamy zasiłku.

„Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres. Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek  taki będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy” – informuje ZUS.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS dostępna na stronie ZUS.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy od 31 marca 2020 r. przez 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:

 • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
 • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł.

Zasiłek przyznawany jest na wniosek, dostępny na stronie KRUS.

Ustawodawca zastrzega także, że możliwe jest, aby w drodze rozporządzenia, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużyć jeszcze okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ważne!

Aktualizacja 27.04.20

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. 24 kwietnia resort rodziny podał informację o kolejnym wydłużeniu okresu pobierania zasiłku do 3 maja 2020 r. 

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  Magdalena
  06.11.2020, 20:13
  Jestem po rozwodzie, dziecko wychowuję z drugim mężem, czy opiekę może wziąć mój obecny mąż podczas gdy ja muszę pracować (zresztą ojciec dziecka też pracuje i nie zamierza zająć się synem).
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek opiekuńczy
  Elżbieta
  29.08.2020, 16:54
  Mój syn ma orzeczenie o niepełnosprawnosci z powodu padaczki, KOD 06,czy w takim przypadku mi przysługuje zasiłek gdyby szkoła została zamknięta. Syn ma 11 lat
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek dodatkowy
  Justyna
  06.05.2020, 16:18
  Czy w momencie jak mam pod opieką dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem i pobierając na syna świadczenia dostanę dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek dodatkowy
  Kasia
  06.05.2020, 07:20
  Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy jeśli mam dziecko w wieku 6lat i uczęszczało do przedszkola i dziecko niepełnosprawne i wychowuje sama czy należy mi się?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek
  A. Popielski
  14.04.2020, 12:33
  Czy jak zona sprawuje opiekę na synem niepełnosprawnym nie mówiąc podjąć pracy bo pobiera zasiłek.I świadczenia pielęgnacyjne a ja pracuje na prace społeczno użyteczne i mama jeszcze 3 dzieci to możemy się starać o zasiłek opiekuńczy
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o pomoc
  Beata Collard
  03.04.2020, 23:44
  Mieszkałam z córką we Francji,tam miałam wypłacane wszystkie świadczenia na dziecko. Gdy zdecydowałam na powrót do kraju,zostały wstrzymane wszystkie świadczenia. Awięc od sierpnia 2018 r nie pobieram nic ani we Francji ani w polsce. Dziecko jest niepełnosprawne.Należą mi się wszystkie świadczenia,ale nie są one mi wypłacane.Wojewoda Pomorski poinformował mnie,że pierwszą instytucją do wypłacania świadczeń jest Francja. Do dzisiejszego dnia nie mam odpowiedzi z Francji. Nie mam żadnej pomocy,nawet teraz gdy trzeba uczyć dziecko w domu. Awięc proszę o udzielenie mi odpowiedzi? Czy ja w polsce nie mam żadnych praw?Czy mi się nic nie należy?
  odpowiedz na komentarz
 • Pracodawca poinformował mnie w dniu 01. kwietnia. 2020 r.
  ewa
  01.04.2020, 17:44
  a mam syna niepełnosprawnego powyżej 18 lat...więc przepada mi już kilka dni zasiłku
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas