Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ruszył projekt USZY SZEROKO OTWARTE

31.03.2020
Autor: inf. prasowa
na widowni publiczność na scenie orkierstwa wieloosobowa
Projekt USZY SZEROKO OTWARTE to zadanie mające na celu dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej – wyjazdy do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Opery Krakowskiej oraz działań edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami.
 
Celem zadania jest udostępnienie narodowych wytworów kultury niematerialnej osobom niewidomym oraz niedowidzącym, tym samym wyrównanie szans w dostępie do kultury oraz pobudzenie do aktywności i kreatywności, wyrażania własnej ekspresji twórczej. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu wykreują swoje humorystyczne impresje na temat dzieł sztuki niematerialnej poznanych podczas koncertów i przedstawień. Efekty zmagań z materią plastyczną zaprezentowane zostaną na wystawie podsumowującej projekt.
 
Uczestnicy projektu zapoznają się z cyklem koncertów symfonicznych Musica Ars Amanda przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mozaiką stylów i form muzycznych, wprowadzających młodą widownię w świat muzyki od
klasyki do czasów współczesnych. Drugim miejscem, które chcielibyśmy odwiedzić z beneficjentami projektu to Opera Krakowska. Opera posiada szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży. Poprzez kontakt z kulturą dzieci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę o świecie, który je otacza, zrozumieć wagę poprawnych relacji międzyludzkich i poszanowania drugiego człowieka, a także poznać wartości ekologiczne. Dzieci i młodzież korzystając ze zmysłu dotyku, dokona interpretacji usłyszanych dzieł muzycznych w formie plastycznej. Beneficjenci zgłębią podstawowe zagadnienia związane z plastycznymi środkami wyrazu, takie jak: faktura, bryła, kompozycja oraz perspektywa. Podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez artystów, będą zdobytą wiedzę wykorzystywać do działań twórczych. Powstałe prace plastyczne inspirowane przeprowadzonymi koncertami, przedstawieniami i lekcjami muzycznymi zostaną zaprezentowane na zakończenie projektu w postaci wystawy w przestrzeni publicznej (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie). 
 
Założeniem warsztatów plastycznych będzie wykorzystanie humoru do interpretacji, opisywania dzieł sztuki niematerialnej. Podejście z dystansem, przymrużeniem oka pozwoli na oswojenie kultury wysokiej i zmniejszenie dystansu do
instytucji kulturalnych. Udział w koncertach, przedstawieniach i lekcjach muzycznych wraz z dziećmi i młodzieżą widzącymi oraz wystawa kończąca projekt to okazje do integracji społecznej z widząca częścią społeczeństwa. Uczestnicy warsztatów staną się aktywnymi odbiorcami sztuki, doświadczając jej w nowy alternatywny sposób. Projekt ma na celu wspieranie kreatywności w relacji widz (niepełnosprawny) a dzieło sztuki. 
 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.
 
logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego - nazwa ministerstwa
 
Partnerzy: portal Niepelnosprawni.pl, Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Stowarzyszenie „Dobrze”, HELP miesięcznik tyflorehabilitacyjny, Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas