Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nabór korespondencyjny do udziału w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami w województwie warmińsko-mazurskim

24.03.2020
Autor: Fundacja AKtywnej Rehabilitacji FAR

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej? Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego - II edycja”. Projekt realizowany na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem MOF Olsztyn i MOF Ełk.

Jeśli: - masz minimum 18 lat, - mieszkasz na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem MOF Olsztyn i MOF Ełk), - aktualnie nie pracujesz, - posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym/lekkim ze sprzężeniem (min. dwa symbole lub zaświadczenie od lekarza o schorzeniu towarzyszącym) - nie korzystałeś/aś w ciągu min. 4tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji, w których kompleksowe formy wsparcia są/były zbliżone ze wsparciem planowanym w ramach naszego projektu, to serdecznie zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty!

Oferowane formy wsparcia: + opracowane indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu, + wsparcie psychologiczne, + wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społecznej, Zawodowej, Zdrowotnej, Treningi kompetencji interpersonalnych, + indywidualne szkolenia podnoszące kwalifikacje i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji (dostępne stypendium szkoleniowe) + płatne staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy, + pośrednictwo pracy.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów: - zniesienie barier psycho-społecznych, - zdobycie zatrudnienia, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - kształtowanie kompetencji społecznych, - zdobycie kompetencji zawodowych

Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na telefoniczną rozmowę rekrutacyjną pod nr telefonu 89 642 12 30 lub pobrać dokumenty (link: https://www.far.org.pl/projekty-reg…/projekt-warm-maz-2.html) rekrutacyjne i przekazać je: + osobiście w Biurze Projektu FAR, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława + drogą elektroniczną na adres e-mailem: biuro.warmińsko-mazurskie@far.org.pl, + drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Miejsce: warmińsko-mazurskie

Okres publikacji: 2020-03-24 - 2020-04-23

Podpis: Fundacja AKtywnej Rehabilitacji FAR

Telefon: 896421230

E-mail: biuro.warminsko-mazurskie@far.org.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas