Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prezentacja sylwetek osób nominowanych do tytułu Człowiek Bez Barier 2004

23.11.2004

5 sierpnia 2004 r. obradowała Kapituła plebiscytu organizowanego przez magazyn "Integracja" oraz PFRON - "Człowiek Bez Barier".  Wybrano do tytułu "CZŁOWIEK BEZ BARIER 2004" 5 osób spośród 28 kandydatów.

Weź udział w głosowaniu!

Do 30 października 2004 r. czekamy na głosy typujące laureata. Nazwiska prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres:

Integracja, 00-162 Warszawa,
ul. Dzielna 1,
z dopiskiem CZŁOWIEK BEZ BARIER

lub pocztą elektroniczną: czlowiekbb@integracja.org
Prezentujemy sylwetki kandydatów

Jan Arczewski

Od 25 lat mieszka w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie, w którym jest koordynatorem pracy 40 wolontariuszy. W 1986 r. zorganizował pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, w którym pod numerem: 081 747 98 21 nieprzerwanie pełni dyżur psychologiczny. Jest autorem kilku tomików poezji i zbiorów tekstów prozatorskich, uczestnikiem, organizatorem, jurorem i prezenterem wielu konkursów dla osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie odznaczony medalami i wyróżnieniami: m.in. "Serce dla serc", "Społecznik Roku", "Człowiek Roku 1998 Lubelszczyzny" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pan Jan ma 44 lata, wykształcenie wyższe psychologiczne. Od 5. roku życia choruje na zanik mięśni, porusza się na wózku inwalidzkim, ma znaczny stopień niepełnosprawności.

Rekomendacje:
Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Barbara Łukasik

Pracuje na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących, aktywnie włączając się w realizację wielu projektów. Od lat pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych, jest nauczycielem i menadżerem, piastowała wiele funkcji kierowniczych, m.in. w organizacjach związanych z Polskim Związkiem Niewidomych. Od 2003 r. jest członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Częstochowy. Zorganizowała wiele imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki, opłatek); turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapeutyczne, interwencyjne i pomocowe programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 1999 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną. Ma 52 lata, wykształcenie wyższe, jest osobą słabowidzącą z I gr. inwalidzką.

Rekomendacje:
Pełnomocnik Miasta Częstochowy ds. Organizacji Pozarządowych  pan Paweł Ruksza,
Zastępca Prezydenta miasta Częstochowy pan Zdzisław Jacek Betnarski.

Jan MelaNajmłodszy polarnik, po 1,5 roku treningów i 20-dniowej wyprawie wraz z Markiem Kamińskim, Wojciechem Ostrowskim i Wojciechem Moskalem zdobył biegun północny w wyprawie "Razem na biegun". Jest pierwszą osobą niepełnosprawną, która to osiągnęła. Wyprawę można było śledzić dzięki telewizji TVN, a środki finansowe zebrane podczas towarzyszącej wyprawie akcji TVN przeznaczone zostały na protezy dla niepełnosprawnych. Zdobył nagrody: medal Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia bez barier" i "Motyla 2003" Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". Do tytułu Człowiek bez barier zgłasza go Fundacja Marka Kamińskiego. Ma 16 lat, jest licealistą, uległ wypadkowi porażenia prądem i ma amputowane lewe podudzie i prawe przedramię, porusza się dzięki protezie.

Rekomendacje:
- Fundacja Marka Kamińskiego,
- kadry szkolącej ośrodka sportowego w Wiśle,
- Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
- duszpasterza osób niepełnosprawnych archidiecezji gdańskiej.

Marek PluraJest organizatorem i promotorem kultury i twórczej aktywności osób niepełnosprawnych na Śląsku i Podkarpaciu. Prowadzi działalność aktywizującą zawodowo środowisko osób niepełnosprawnych. Pracuje jako rewalidant psychoterapeuta w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w Katowicach, interwent i pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Kryzysowej oraz doradca zawodowy i specjalista ds. pracowników niepełnosprawnych. Jest też grafikiem i poetą. W swoim dorobku ma wiele wystaw. Wydał tomik poezji Land Szaf. Prowadzi autorski program radiowy dla osób niepełnosprawnych w Radiu Plus pt. "Studio z Akcentem". Jest wydawcą kwartalnika społeczno-kulturalnego "JA". Ma 34 lata, wykształcenie wyższe, choruje na postępujący zanik mięśni.

Rekomendacje:
- Dyrektor  Oddziału  Śląskiego PFRON pan Jacek Jasiewicz;
- Delegat Województwa Śląskiego Związku Polskich Kawalerów Maltańskich pan Marcin Świerad;
- Dyrektor Biblioteki Śląskiej pan Jan Malicki;
- Prezes Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych pani Anna Kruczek.

Zbigniew PuchalskiOd 1995 r. jest prezesem Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, w której zrealizował wiele inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.: powstała Ogólnopolska Federacja Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych (2001 r.). Dzięki jego staraniom i lobbingowi w 1999 r. utworzono w Elblągu nowoczesne, dostępne Centrum Rehabilitacji dla Dorosłych. Jest członkiem wielu komisji, np. społecznej komisji ds. turnusów rehabilitacyjnych przy Prezydencie Miasta, ds. likwidacji barier architektonicznych, komisji podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych, komisji PFRON. Utworzył i prowadził Uniwersytet III Wieku, przełamując izolację osób starszych, założył i redagował miesięcznik "Razem z tobą". Ma 46 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, jest osobą niewidomą.

Rekomendacje:
- Prezydent Miasta Elbląga
- Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Redaktor naczelny "Razem z Tobą"

***

Kalendarz imprezy:

  • na zgłoszenia kandydatów czekamy od początku lutego do końca lipca 2004. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do biura Stowarzyszeni Przyjaciół Integracji,
  • 4 sierpnia - posiedzenie jury, wybór 5 finalistów
  • 5 września - 30 października- głosowanie wśród czytelników i internautów
  • 9 listopada - Gala "Człowieka bez barier"


Skład jury:
1. Mateusz Dzieduszycki - TVP
2. Tadeusz Gałkowski - Uniwersytet Warszawski
3. Włodzimierz Guzicki - POPON
4. Kazimierz Libidzki - PFRON
5. Antonina Ostrowska - IFIS PAN
6. Piotr Pawłowski - "Integracja"
7. Elżbieta von Rorich-Głogowska - FAR
8. Ryszard Rzepko - "Nasze sprawy"
9. Włodzimierz Sobczak - KIGR
10. Roman Sroczyński - PFRON
11. Bogdan Szczepankowski - PZG
12. Janusz Wesołowski - PFRON

Honorowy patronat nad konkursem objął Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Leszek Stanisław Zieliński.

Organizatorzy


Patronat medialny

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas