Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prezentacja Stowarzyszenia Nasza Nadzieja

28.10.2004

Pełna nazwa: "Stowarzyszenie Byłych i Obecnych Pacjentów Dziecięcych Klinik Onkologii, Hematologii, Transplantacji Szpiku w Polsce Im. Prof. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej"

Nazwa skrócona: "Stowarzyszenia Nasza Nadzieja"

Adres korespondencyjny: 58-304 Wałbrzych, ul. I. Daszyńskiego 36/1, tel.: 506 904 405

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Witold Waszkowiak
tel.: 506 904 405
tel. domowy 0*74 848 33 42
e-mail: naszanadzieja@poczta.wprost.pl

Data rejestracji organizacji, forma prawna: Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 14 lipca 2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym NR KRS 0000210455

Kim jesteśmy - Jesteśmy Stowarzyszeniem Byłych i Obecnych Pacjentów Dziecięcych Klinik Onkologii, Hematologii, Transplantacji Szpiku w Polsce im. prof. Janiny Bogusławskiej - Jaworskiej". Jesteśmy byłymi i obecnymi pacjentami, ich rodzinami i bliskimi, przyjaciółmi oraz pracownikami Kliniki.

Dlaczego powstaliśmy: W 1997 r. powstała inicjatywa wolontariatu wobec pacjentów w ówczesnej Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych AM we Wrocławiu. Inicjatorami tej idei byli pacjenci, którzy zakończyli leczenie w/w Klinice i sami doskonale znali problemy i potencjale możliwości pomocy obecnie leczonym przez wyleczonych pacjentów onkologicznych. Pomysłodawcy zgłosili się do Psychologa Klinicznego i tam wspólnie podjęto decyzje o warsztatach edukacji psychologicznej w formie Grupy Wsparcia wobec docelowych wolontariuszy. To waśnie uczestnicy tej grupy wsparcia wielokrotnie wspierali dzieci, organizowali, imprezy da hospitalizowanych dzieci, wyjazdy, sami się szkolili. Na bazie tamtych doświadczeń założyliśmy stowarzyszenie kontynuujące zamierzenia i cele w bardziej oficjalne formie prawnej.

Celami stowarzyszenia są:
a) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
b) Działalność charytatywna.
c) Rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.
d) Ochrona i promocja zdrowia.
e) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
f) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
g) Edukacja i wychowanie.
h) Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
i) Działania w sferze kultury.
j) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
k) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
l) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
m) Promocja i organizacja wolontariatu

Misja stowarzyszenia nasza nadzieja:

  • Integrowanie, zrzeszanie oraz reprezentowanie interesów byłych i obecnych pacjentów dziecięcych klinik onkologii, hematologii i transplantacji szpiku w Polsce.
  • Niesienie pomocy pacjentom byłym i obecnym w/w klinik w realizacji swoich celów i dążeń nie narażając wartości życia i zdrowia innych osób;
  • Poprawa jakości życia, samopoczucia byłych i obecnych pacjentów w/w kliniki;
  • Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia byłym i obecnym pacjentom w/w kliniki oraz ich rodzinom i bliskim.

Poszukujemy partnerów z kraju i ze świata:

  • Stowarzyszeń - Mających podobne lub identyczne cele statutowe, misje. Również organizacje promować, propagować, rozpowszechniać, idee naszej działalności w obszarze lokalnym lub/i wspierać, organizować, oddziały Stowarzyszenia.
  • Organizacji, które reprezentują, skupiają, środowisko: osób niepełnosprawnych; pacjentów onkologicznych; pacjentów dziecięcych klinik onkologii, hematologii i transplantacji szpiku, ich rodziny oraz bliskich i wolontariuszy, pracowników medycznych.
  • Fundacji - Chcące wspierać nas finansowo, oraz promować, propagować idee naszej działalności w obszarze lokalnym. 
  • Osoby prawne, Osoby fizyczne - Chcące wspierać nas finansowo lub promować, propagować idee naszej działalności w obszarze lokalnym. Zainteresowane szeroko pojętą współpracą. 
  • Innych organizacji, agencji etc.: Chcące wspierać nas finansowo lub promować, propagować idee naszej działalności w obszarze lokalnym. Zainteresowane szeroko pojętą współpracą.

Źródło: Stowarzyszenie Nasza Nadzieja

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas