Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od 1 marca wyższe kryterium dochodowe przy 500+ dla osób niesamodzielnych

28.02.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
rysunek z czterema niebieskimi słupkami i strzałką do góry nad nimi

Od 1 marca 2020 r. będzie wyższe kryterium dochodowe dla osób pobierających świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł, z 1600 zł zostanie ono podniesione na 1700 zł brutto.

Osoby już pobierające świadczenie uzupełniające nie będą musiały wykonywać dodatkowych czynności ani składać dodatkowych dokumentów, kwota świadczenia zostanie podniesiona automatycznie.

Podwyższenie progu wiąże się z waloryzacją rent i emerytur, które w tym roku wzrosną o kwotę nie mniejszą niż 70 zł.

Od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Świadczenie jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1600 zł, a od 1 marca 2020 r. 1700 zł.

Świadczenie uzupełniające otrzyma wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce – jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej;
 • jest cudzoziemcem i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywa legalnie.

Zobacz nasze artykuły o świadczeniu uzupełniającym „500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kryterium?
  Marcin
  28.02.2020, 13:37
  Od 1 marca 2020 r. będzie wyższe kryterium dochodowe dla osób pobierających świadczenie uzupełniające .. bzdura jakaś, w DPS z tego świadczenia kasują od razu 70%, a przy usługach opiekuńczych 1000 zł lub nawet więcej.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas