Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Darmowe przejazdy MZK

11.02.2020
Autor: E.

Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności, na wózku inwalidzkim, jestem 67-letnią emerytką, mam prawo do darmowego przejazdu MZK w Jeleniej Górze?

Szanowna Pani,

Ulgi w komunikacji lokalnej są przyznawane w drodze uchwały rady miasta/gminy, dlatego w rozmaitych miejscowościach są różne.

Niestety nie możemy precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytanie, ponieważ nie wiemy jaki stopień niepełnosprawności ma Pani ustalony. A ulgi zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

W Jeleniej Górze z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać m.in.:

  • osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości
  • osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazany opiekun przez osobę wymagającą opieki.

Natomiast do ulgowych przejazdów są uprawnione m.in.:

  • emeryci i renciści - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury/renty;
  • osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia.

Więcej informacji dotyczących opłat w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze znajdzie Pani na stronie internetowej.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas