Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Od zależności ku samodzielności". Wnioski w konkursie można składać do 11 lutego

21.01.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: www.gov.pl
młoda kobieta robi zakupy kosmetyczne widoczna z profilu ma długie włosy

Do 11 lutego 2020 r. samorządy i podmioty uprawnione do realizacji projektów wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych mogą składać we właściwych sobie urzędach wojewódzkich wnioski do tegorocznej edycji programu „Od zależności ku samodzielności".

Program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu umożliwić osobom z niepełnosprawnością psychiczną przezwyciężenie ich trudnej sytuacji życiowej. Jednym z najważniejszych celów programu jest uświadomienie osobom z chorobami psychicznymi jakie mają prawa i możliwości.

Program składa się z czterech modułów:

  1. Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi – chodzi o umożliwienie dostępu rodzinom, gdzie są osoby z chorobą psychiczną do różnych usług, np. do czasowego zastąpienia w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, zakładanie grup samopomocowych dla rodziców.
  2. Samopomoc – tu szanse mają projekty, które będą wspierały samopomoc osób z chorobami psychicznymi, ich rodzin oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia – chodzi o rozwój umiejętności u osób z chorobami psychicznymi, które umożliwią im jak najpełniejszą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu.
  4. Integracja i innowacyjność – w tym module chodzi o rozwój i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na finansowanie projektów w ramach programu 3 mln zł.

„Uwaga! Oferty, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie muszą zostać zrealizowane w ramach przyznanych środków i w czasie krótszym, niż przewidziano w ofercie. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest konieczne wprowadzenie zmian do umowy, może być zawarty z danym podmiotem aneks do umowy w formie pisemnej. W danej edycji konkursu można tylko raz zawnioskować o zawarcie aneksu do umowy” – przestrzega resort pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie resortu pracy.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas