Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zgłoś się na „INNOVAthon dla dostępności”

08.01.2020
Autor: inf. prasowa
grafika z napisem Innovathon dla dostępności 30 stycznia 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza 30 stycznia 2020 r. na „INNOVAthon dla dostępności”, który odbędzie się w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia do północy.

INNOVAthon jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł na to, jak zwiększyć dostępność, a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zapraszają drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Moderatorzy pomogą usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez jury.

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas INNOVAthonu dla dostępności pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł. Udział w INNOVAthonie jest bezpłatny.

Inkubator Dostępności

Inkubator Dostępności jest szukaniem nowych form pomocy, narzędzi, metod i sposobów komunikacji, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Obszary, w których poszukiwane są innowacje to architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, dostęp do kultury, usług czy produktów.

Celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań zwiększających dostępność. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielenie grantu maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach inkubatora finansowane są mikro innowacje, a to oznacza, że test nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (+ max. 3 miesiące przygotowania), natomiast grupa testerów powinna liczyć od 7 do 12 osób. Zapraszani są innowatorzy, którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa z nich złożone. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w całej Polsce.

Najbliższy INNOVAthon dla dostępności:

  • 30 STYCZNIA 2020
  • MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
  • UL. BRACKA 25, WARSZAWA
  • OD GODZINY 10:00 – 17:00

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas