Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przedłużenie karty parkingowej

31.01.2020
Autor: K.

Czy mogę przedłużyć kartę parkingową mając orzeczenie z dnia 1-07-2013?

Szanowna Pani,

od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia) jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).      

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014 r. jak to ma miejsce w Pani wypadku - karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014 r. Warunki te muszą być spełnione łącznie, w przeciwnym wypadku posiadane przez Panią orzeczenie może okazać się niewystarczające do samego przedłużenia ważności karty parkingowej.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas