Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Działania w ramach akcji

19.02.2009

List rozesłany do pełnomocników miast ds. osób niepełnosprawnych w ramach akcji "Polska bez barier"

Warszawa, 18 maja 2004 r.

Szanowni Panństwo,

w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji chciałbym przedstawić program "Warszawa bez barier" oraz zachęcić do współpracy i podjęcia podobnych działań na rzecz dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Niezwykle cenne będą dla nas ciekawe pomysły i rozwiązania, z których Państwo korzystacie w swojej pracy na rzecz poprawy dostępności budynków.

Celem programu "Warszawa bez barier" jest m.in. zdefiniowanie przyczyn niedostatecznego dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb niepełnosprawnych oraz stworzenie zespołu zdolnego do wypracowania sposobów i działań uzdrawiających tę sytuację.

W tym celu Stowarzyszenie powołało Radę Programową złożoną ze specjalistów z zakresu prawa budowlanego, nadzoru budowlanego, architektów i samych osób niepełnosprawnych w celu weryfikacji istniejących rozwiązań prawnych dotyczących obiektów użyteczności publicznej. Wiele rozwiązań prawnych nie odpowiada rzeczywistym potrzebom osób niepełnosprawnych. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych nowych rozwiązań prawnych. Dlatego też w ramach programu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zamierza wystąpić z inicjatywą utworzenia komitetu konsultacyjnego przy Naczelnym Architekcie Miasta, którego zadaniem byłaby analiza projektów wszystkich inwestycji i remontów finansowanych ze środków miasta pod względem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

W ramach programu "Warszawa bez barier" udało się już m.in. stworzyć logo programu oraz wyprodukować spot telewizyjny pokazujący bariery architektoniczne, na które każdego dnia trafiają osoby niepełnosprawne. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na realizację tego programu, zachęcam gorąco do nawiązania kontaktu z lokalnymi mediami w celu wykorzystania logo oraz spotu telewizyjnego. Wspomniane logo jak i spot zostaną zmodyfikowane dla Państwa, tzn. zostanie zmieniona nazwa miasta w logo.
W ramach programu zostały już przeprowadzone warsztaty dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem warsztatów było uwrażliwienie przyszłych architektów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach programu zostaną wydane dwie publikacje " Jak dostosować budynek" oraz "Projektowanie uniwersalne", która m.in. wskazuje jakich błędów należy unikać przy projektowaniu.


We wrześniu 2004 r. zostanie zorganizowane międzynarodowe seminarium na temat stanu polskiego prawa budowlanego i rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych połączonego z prezentacją rozwiązań międzynarodowych.
Jednocześnie program przewiduje przeprowadzenie akcji i kampanii społecznych. Zostanie zorganizowany happening na rzecz dostępnych budynków użyteczności publicznej, podczas którego znane osoby będą próbować na wózku inwalidzkim załatwić sprawy w wybranych obiektach użyteczności publicznej. W maju 2004 r. zostanie przeprowadzona kampania społeczna na rzecz nie zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. kopert) przez osoby nieuprawnione - pełnosprawnych kierowców.
Jednym z bardzo ważnych działań podejmowanych w ramach programu jest prowadzenie działań na rzecz ustalenia konkretnej daty, do której wszystkie obiekty użyteczności publicznej w Warszawie powinny zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dalekosiężnym celem programu jest otwarcie stolicy na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz stworzenie miasta przyjaznego niepełnosprawnym. Procesy integracyjne i aktywizujące niepełnosprawnych należy rozpocząć od likwidowania barier architektonicznych. Przy współpracy z Władzami Miasta st. Warszawy chcemy stworzyć modelowe rozwiązania, które potem można by adaptować w innych miastach. Chętnie podzielimy się doświadczeniami, publikacjami oraz efektami naszych działań. Mam nadzieję, że w ramach realizacji tego programu będziemy mogli również skorzystać z Państwa doświadczeń.

Już teraz zapraszam do lektury dwumiesięcznika "Integracja" oraz do publikacji "ABC... dla architekta" - być może okażą się pomocne.

Z poważaniem

Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz w ramach programu "Warszawa dla Wszystkich" (ze środków Unii Europejskiej).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas