Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na wymianę pieca

Autor: S.

Czy jest możliwość dofinansowania na wymianę pieca C.O. we własnym domu. Obydwoje z żoną mamy znaczny stopień niepełnosprawności. Gmina daje 2 tys. zł, a nam potrzeba 10 tys. Czy PFRON może nam pomóc? Nasz dochód wynosi 2 tys./m-c, dwie renty, ja 1051, żona 950 zł. Do kogo mamy zwrócić się o pomoc?

Szanowny Panie,

w sytuacji, którą Pan opisał, powinien Pan zwrócić się do  PCPR czyli powiatowego centrum pomocy rodzinie z wnioskiem o likwidację barier technicznych. Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. O dofinansowanie na likwidację barier technicznych można ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  Aby dofinansowanie uzyskać, należy złożyć wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR), który można tam otrzymać lub znaleźć na stronie internetowej. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Jeśli do zakupu pieca, oprócz dofinansowania, dołoży Pan wkład własny, w tej sytuacji będzie Pan mógł go odliczyć w PIT jako ulgę rehabilitacyjną - wydatki na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki dofinansowania likwidacji barier architektonicznych określa Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, a także art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas