Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy otrzymam świadczenie pielęgnacyjne?

28.01.2020
Autor: A.

Mam pytanie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego na synka, który urodził się z wadą wrodzoną nerki, która w ogóle nie działa, a druga pracuje w 100%, dodam że organ niedziałający jest do wycięcia operacyjnego. Jesteśmy pod stałą kontrolą w CZD, stąd moje pytanie, czy i jak mogę się starać o świadczenie pielęgnacyjne na synka. Synek ma już dwa latka, a jak wiadomo każdy wyjazd do lekarza wiąże się z kosztami do tego badania.

Szanowna Pani,

zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in.:

  • matce albo ojcu, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą (w Pani przypadku dziecka):
  • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie będzie więc Pani przysługiwać pod warunkiem, że dziecko uzyska orzeczenie zawierające wszystkie wymienione wskazania łącznie (w przypadku ewentualnych odwołań proszę pamiętać o terminach, znajdujących się na końcu orzeczenia). Orzeczenie wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek i więcej szczegółowych informacji uzyska Pani w MOPS (Miejski Ośrodek Opieki Społecznej) lub w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Ważna będzie dokumentacja medyczna i zaświadczenie lekarskie.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas