Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Matka EWK i świadczenia

28.01.2020
Autor: I.

Pracowałam 23 lata, mam niepełnosprawne dziecko z zespolem Downa, czy mogę przejść na opiekę i zrezygnować z ZUS?

Szanowna Pani,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał 20 lutego 2019 r. orzeczenie, zgodnie z którym osoba otrzymująca najniższą emeryturę, a opiekująca się swoją od urodzenia niepełnosprawną córką, otrzymała świadczenie pielęgnacyjne w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie otrzymywaną „na rękę” emeryturą i wysokością świadczenia. Po sądzie w Gorzowie Wielkopolskim, jego opinię podzielił także sąd w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 137/19).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt: I OSK 757/19 uznał, że dotychczasowa wykładnia art. 17 ust.5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2220), która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające ustalone prawo do emerytury (renty) w wysokości niższej niż to świadczenie, narusza zasadę równości. Obecnie interpretacja zawarta w tym wyroku NS jest aktualnie stosowana przez sądy administracyjne - czyli opiekun mający ustalone prawo do emerytury lub renty może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i powinno ono zostać przyznane w kwocie będącej różnicą pomiędzy wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a otrzymywaną emeryturą/rentą.

W związku z tym, jeśli będzie Pani wnioskować o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i otrzyma odmowę z powodu, iż ma Pani ustalone prawo do emerytury, to warto się od takiej decyzji odwołać z powołaniem na w/w wyrok NSA.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik


 

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas