Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy nadal będzie przysługiwało nam świadczenie pielęgnacyjne?

28.01.2020
Autor: E.

Moja córka ma umiarkowany stopień niepełnosprawności (pobieramy świadczenie pielęgnacyjne). W roku 2020 córka skończy16 lat, czy w związku z tym nadal będzie przysługiwało jej to świadczenie?

Szanowna Pani,

z Pani listu wynika, że córka posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności a jednocześnie, że dopiero w roku 2020 ukończy ona 16 lat.

Warto jednak przypomnieć, że dzieci do 16. roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Dziecko może otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dopiero po ukończeniu 16. roku życia.

Jeżeli pyta Pani jednak czy, po ukończeniu 16. roku życia przez córkę i uzyskaniu przez nią umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nadal będzie miała Pani prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, to w staraniach o to świadczenie warto powołać się na wyrok WSA w Białymstoku. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że ustawa o świadczeniach rodzinnych daje prawo do niego również opiekunowi osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności łącznie z orzeczonymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Oba te wskazania są warunkiem koniecznym przy umiarkowanym stopniu, by opiekun mógł o świadczenie pielęgnacyjne się ubiegać.

Sąd administracyjny podkreślił, że odmienne rozumienie przepisów prowadzi do nieakceptowalnej sytuacji, w której opiekun niepełnosprawnego po ukończeniu przez niego 16. roku życia, traciłby prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tego tylko względu, że ustalony w orzeczeniu stopień niepełnosprawności nie jest znaczny, choć skutki wywołane dysfunkcją nie uległy zmianie.

Wyrok WSA w Białymstoku sygn. II SA/Bk 547/18.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas