Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

9 mln na realizację programu asystenta osobistego dla Mazowsza w 2020 r.

22.11.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Filip Miłuński
Źródło: www.gov.pl
osoba na wózku i druga osoba siedzą do siebie tyłem na placu w jakimś mieście

W 2020 r. 32 samorządy na Mazowszu otrzymają 8 927 921,84 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Z programu mogą skorzystać gminy i powiaty z całej Polski. Z asystenta mogą skorzystać bezpłatnie osoby z niepełnosprawnością, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Cele programu:

  • umożliwienie skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności;
  • umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych;
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Umowy na realizację program zawierane są przez wojewodę i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Następnie wojewoda przekazuje środki gminom i powiatom, które dysponują je lokalnie wedle potrzeb.

Program jest realizowany od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

W 2019 r. przyznana kwota dotacji dla 3 samorządów z Mazowsza to 23 063,50 zł.

Więcej informacji o programie.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas