Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Polska bez barier - informacja prasowa

23.11.2004

Warszawa 19 kwietnia 2004 r.

Warsztatami edukacyjnymi na Wydziale Architektury warszawskiej Politechniki, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zainaugurowało kampanię informacyjną "Polska bez barier".

Celem tego projektu jest poprawa dostępności polskich miast dla osób niepełnosprawnych  poprzez dostosowanie do ich potrzeb obiektów użyteczności publicznej.

Pomimo istnienia ustawy o prawie budowlanym z 1995 r., rozporządzeń oraz wielokrotnie poruszanej przez polskie media tematyki barier architektonicznych wiele obiektów użyteczności publicznej w naszym kraju jest wciąż niedostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Sytuacja ta uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie, prowadzenie aktywnego życia i wpływa na izolację tej grupy społecznej. GUS szacuje liczbę niepełnosprawnych w Polsce na ok. 5,5 mln osób (2003).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji planuje podjęcie szeregu działań mających na celu poprawienie istniejącej sytuacji. Organizatorzy akcji przewidują między innymi weryfikację istniejących rozwiązań prawnych dotyczących obiektów użyteczności publicznej i wydanie dwóch publikacji: "Jak dostosować budynek", pokazującą praktyczne sposoby rozwiązań architektonicznych oraz "Projektowanie uniwersalne", która wskaże, jakich błędów należy unikać przy projektowaniu. Ponadto przygotowany został specjalny spot telewizyjny o długości 30 sek. przedstawiający problem osób na wózku inwalidzkim, które codziennie muszą pokonywać bariery architektoniczne w swoim otoczeniu. 

Od maja będzie prowadzona kampania społeczna i happening na rzecz nie zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. kopert) przez osoby nieuprawnione. 

We wrześniu odbędzie się międzynarodowe seminarium na temat stanu polskiego prawa budowlanego i rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, połączone z prezentacją rozwiązań międzynarodowych.
Stowarzyszenie ogólnopolską akcję zaczyna od działań w stolicy.  W oparciu o doświadczenia współpracy z władzami miasta Warszawy w ramach projektu "Warszawa bez barier" Stowarzyszenie pragnie przekazać modelowe rozwiązanie innym miastom w celu rozprzestrzenienia idei "Polska bez barier". Oprócz swoistego know-how organizacja jest gotowa udostępnić innym miastom logo akcji oraz przygotowany na tą okazję spot telewizyjny.

Pierwszym partnerem medialnym akcji jest Życie Warszawy. Projekt realizowany jest dzięki środkom Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Unii Europejskiej (w ramach programu "Warszawa dla wszystkich").

Informacji  udzielają:

Rowland Communications
Monika Trojan-Stelmach, Piotr Rozbiecki
tel.: 0*22 593 91 00
e-mail: m.trojan@rowland.pl; p.rozbiecki@rowland.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Justyna Stańczuk-Sturgólewska,
tel.: 0*22 635 13 30

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas