Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pierwsze urodziny Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

23.11.2004

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji oraz portal www.niepelnosprawni.pl obchodzą właśnie pierwsze urodziny. Z tej okazji na ulice Warszawy 1 marca wyruszy tramwaj promujący działalność Centrum.

Głównym celem zarówno pracowników, jak i wolontariuszy Centrum Informacyjnego jest dostarczanie rzetelnej i kompleksowej informacji o prawach, przywilejach osób niepełnosprawnych.

W Centrum można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów prawno-socjalnych i motywację do aktywnego trybu życia oraz podejmowania działań w środowisku lokalnym.

W ramach Centrum funkcjonuje portal www.niepelnosprawni.pl. W obecnym kształcie portal zawiera 20 działów i 89 poddziałów tematycznych, łącznie około 2000 stron. Redakcja portalu nawiązała szeroką współpracę z portalem www.ngo.pl, oraz z licznymi organizacjami z terenu całego kraju, które informują na bieżąco o problemach osób niepełnosprawnych.

Zarówno wejście, wszytskie pomieszczenia Centrum, w których przyjmowani są klienci, jak i łazienka są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Centrum oraz portal powstały dzięki środkom Unii Europejskiej, przyznanym w ramach programu PHARE ACCESS 2000, a także przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy, PFRON, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sponsorów prywatnych.
Partnerem europejskim Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych jest organizacja CO.GA.MI. z Hiszpanii, która ma bogate doświadczenia w prowadzeniu centrów informacyjnych oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Centrum współpracuje także ze Stowarzyszeniem Klon Jawor, Międzynarodową Komisją Prawników (Sekcja Polska), Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Fundacją im. Stefana Batorego, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

Klienci Centrum

W sumie w ciągu roku działalności z pracownikami socjalnymi Centrum Informacyjnego skontaktowały się łącznie 7782 osoby (z czego ponad połowa telefonicznie). Do grupy  korzystających z informacji przygotowywanych przez pracowników Centrum należy również dołączyć ponad 700 subskrybentów biuletynu informacyjnego portalu www.niepelnosprawni.pl oraz osoby korzystające z samego serwisu www.niepelnosprawni.pl - miesięcznie stronę główną portalu odwiedza około 10000 osób.

Zespół Centrum Informacyjnego (27 lutego 2003 r.) - odbieramy pierwszy telefon

Tak pracujemy

Od dnia rozpoczęcia działalności - 27 lutego 2003 r. - Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych było czynne codziennie, w dni robocze w godzinach 9-17. Podstawą funkcjonowania Centrum są pracownicy socjalni, którzy codziennie udzielają informacji. Ich działania wspierane są dyżurami prawników i psychologa.

Wizyta u pani prawnik

W ciągu minionego roku z porad prawnych skorzystało 375 osób niepełnosprawnych, były to konsultacje osobiste, telefoniczne i odpowiedzi na listy. Pracownicy socjalni na bieżąco konsultowali kwestie prawne oraz wyjaśniali zmieniające się przepisy. Natomiast z pomocy psychologa skorzystały 184 osoby.

Wizyta u pani psycholog

 
Wydane publikacje

W ciągu roku działalności Centrum wydało dziesięć publikacji informacyjnych w ramach cyklu Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych. Broszury stanowią kompendium wiedzy na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością, dotykających różnych obszarów życia. Zawierają wiele praktycznych informacji oraz wyjaśnień, które w przystępny sposób przedstawiają konkretny temat i służą pomocą w rozwiązaniu problemu.

Podręczna biblioteczka z broszurkami

Zobacz, nasze publikacje z serii Biblioteczka dla Osób NiepełnosprawnychNajczęściej zadawane pytania

Kontaktujący się z Centrum klienci w zdecydowanej większości pytali o ulgi i uprawnienia przysługujące z tytułu posiadania orzeczenia. Pojawiało się także dużo problemów prawnych dotyczących głównie: problemów pracownik-pracodawca, ustalania prawa do spadku, rodzajów i zasad ubezwłasnowolnienia dzieci, sytuacji zagrożenia eksmisją, kłopotów związanych z komornikiem i długami, dużą grupę stanowiły osoby poszukujące pracy.

Zobacz odpowiedzi pracowników Centrum na najczęściej pojawiające się pytania zamieszczone w dziale e-centrum

Wolontariusze Centrum

Spotkanie z okazji "Dnia Wolontariusza"

Istotną grupą wspierającą działania Centrum Informacyjnego są wolontariusze. Bez ich bezinteresownej pomocy oraz zaangażowania obecny dorobek Centrum oraz portalu byłby o wiele uboższy. Wolontariusze pomagają przede wszystkim w organizowaniu wysyłek pocztowych, pakowaniu publikacji, opracowaniu technicznym i graficznym tekstów, niektórzy z nich są autorami publikowanych materiałów.

Szczególnym powodem do dumy jest fakt, że laureatem konkursu "Barwy wolontariatu" w roku 2003 został Tomasz Jędrzejewski (na zdjęciu), wolontariusz zgłoszony przez nasze Centrum Informacyjne.

Ankieta dotycząca działalności Centrum Informacyjnego

W związku z pierwszą rocznicą funkcjonowania Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przygotowaliśmy dla naszych klientów ankietę, dzięki której chcielibyśmy poznać opinie dotyczące naszej działalności.

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania pozwolą nam lepiej ukierunkować naszą działalność oraz służenie informacją i pomocą zgodnie z oczekiwaniami.

Pobierz ankietę

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres: redakcja@niepelnosprawni.pl

*********

Pobierz informację prasową dotyczącą rocznicy działania Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

**********

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Kontakt:

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych,
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa,
tel.: 0*22 831 85 82, 831 01 39
e-mal: centrum@niepelnosprawni.pl,
www.niepelnosprawni.pl

*************

Centrum Informacyjne składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, którzy przyczynili się do jego funkcjonowania

Dziękujemy: Pani Danucie Uchymiak, Pani Katarzynie Koletyńskiej, Anicie Siemaszko, Magdzie Grudzieckiej, Sylwi Kluczyńskiej, Justynie Kaślikowskiej, Tomkowi Feliszewskiemu, Piotrowi Marczakowi, Tomkowi Wasilewskiemu, Łucji Worobiej, Renacie Celińskiej, Tomkowi Jędrzejewskiemu, Ewie Szymczuk, Wojtkowi Kosteckiemu, Oli Dębskiej, Sandrze Dębskiej, Ani Bartuszek, Pawłowi Prokopowi, Marysi Rubersz, Joannie Pertkiewicz, studentom Klinki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy pracownikom instytucji, którzy udzielają nam konsultacji

Dziękujemy: Pani Annie Radziszewskiej z PFRON, Pani Beacie Potwardowskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego, Panu Stefanowi Włodarczykowi z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej, Pani Annie Romejko i pracowniom Referatu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Jadwidze Boguckiej i pracownikom Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Paniom Bożenie Wydrzyckiej i Bożenie Mielczarek z Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracownikom Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pracownikom Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie.

Dziękujemy zaprzyjaźnionym organizacjom pracownikom Biura Porad Obywatelskich i pracownikom Stowarzyszenia Klon/Jawor

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas