Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kto odpowiada na pytania w imieniu ZUS w artykule 500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity. Część I

25.11.2019
Autor: N.

Opiszę swój przypadek. W skrócie jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym ze względu na wady wzroku (widzę minimalnie). Dodatkowo od kilkunastu lat choruję także kardiologicznie, mam wszczepiony rozrusznik serca. Dokumentacja medyczna powiem w skrócie, że była obszerna i konkretna. Po badaniu lekarskim, które było farsą, lekarz orzecznik wydaje orzeczenie, że nie jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji i to świadczenie mi się nie należy. Czy można zapytać tę osobę, odpowiadającą w imieniu ZUS, czy jest dużo podobnych odmów przyznania świadczenia, mimo znacznej niepełnosprawności?

Szanowny Panie,

W razie pytań można korzystać z możliwości jaką daje kontakt z ZUS. Może Pan też złożyć zapytanie do dyrektora Oddziału ZUS lub rzecznika prasowego ZUS. W Pana sprawie warto może jednak pomyśleć ponadto o złożeniu odwołania od decyzji ZUS.

W kwestii zapytania odnośnie odmowy przyznania świadczenia, mimo znacznego stopnia niepełnosprawności wskazuję, iż zgodnie z przepisami, 500+ przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Musi zostać więc wykazane, iż osoba nie ma możliwości samodzielnie egzystować (potrzebna jest pomoc innych osób w związku z samoobsługą, poruszaniem się czy komunikacją, itp.). Lekarz orzecznik ZUS dokonuje oceny (badania) samodzielności i na tej podstawie wydaje stosowne orzeczenie ZUS-owskie, które jest podstawą przyznania świadczenia. Z praktyki wynika, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie jest ostatecznym wyznacznikiem przyznania 500+. Badania w zakresie niezdolności do samodzielnej egzystencji i decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do ZUS.

Jeżeli jest Pan niezdolny do samodzielnej egzystencji – zalecam rozważenie kwestii złożenia odwołania od decyzji ZUS. W odwołaniu bardzo szczegółowo należy odnieść się do kwestii, na czym polega Pana niezdolność do samodzielnej egzystencji (zalecam opisanie jak na co dzień Pan funkcjonuje i przywołanie dokumentacji medycznej). Samo powołanie się na orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie będzie wystarczające.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas