Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie instytucje mogą uzyskać kartę parkingową?

30.06.2014
Autor: oprac. Beata Rędziak

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818).

Rozporządzenie zawiera enumeratywne katalogi placówek zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością oraz ich rehabilitacją, które są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Są to:

 • domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki wsparcia, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 • sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci,
 • hospicja,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej
 • oraz przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Rozporządzenie rozszerza katalog placówek zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością o hospicja oraz szpitale uzdrowiskowe, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej.

Katalog placówek edukacyjnych, które będą mogły starać się o kartę parkingową, został rozszerzony o żłobki i kluby dziecięce oraz o miejsca, gdzie mogą kształcić się osoby ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Uwaga! Kartę parkingową uzyska ta placówka z wymienionych w rozporządzeniu, która jest właścicielem samochodu.

Kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.

Awers:

Awers karty parkingowej dla placówki. Po lewej: miejsce na wpisanie daty ważności, numeru i organu wydającego, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: tytuł karty i symbol PL

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla placówki. Od góry miejsca na wpisanie: nazwy placówki, adresu, marki i modelu pojazdu oraz jego numeru rejestracyjnego oraz pouczenie

Przeczytaj więcej informacji na temat kart parkingowych

Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową

Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych

Komentarz

 • Karta nie dla Zakładów Pracy Chronionej
  Brak słów
  07.01.2015, 18:23
  W ZPCH też niejednokrotnie wozi sie pracowników z różnymi niepełnosprawnościami do lekarzy , na badania. I tym Zakładom nie należy się karta ?? Dla kontroli ,to ZPCH są domami pomocy społecznej, domy dziennego pobytu. Ale dla małych przywilejów już nie.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy doświadczasz przemocy z powodu niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas