Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie instytucje mogą uzyskać kartę parkingową?

30.06.2014
Autor: oprac. Beata Rędziak

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818).

Rozporządzenie zawiera enumeratywne katalogi placówek zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością oraz ich rehabilitacją, które są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Są to:

 • domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki wsparcia, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 • sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci,
 • hospicja,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej
 • oraz przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, o ile przebywają w nich osoby z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Rozporządzenie rozszerza katalog placówek zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością o hospicja oraz szpitale uzdrowiskowe, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej.

Katalog placówek edukacyjnych, które będą mogły starać się o kartę parkingową, został rozszerzony o żłobki i kluby dziecięce oraz o miejsca, gdzie mogą kształcić się osoby ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Uwaga! Kartę parkingową uzyska ta placówka z wymienionych w rozporządzeniu, która jest właścicielem samochodu.

Kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.

Awers:

Awers karty parkingowej dla placówki. Po lewej: miejsce na wpisanie daty ważności, numeru i organu wydającego, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: tytuł karty i symbol PL

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla placówki. Od góry miejsca na wpisanie: nazwy placówki, adresu, marki i modelu pojazdu oraz jego numeru rejestracyjnego oraz pouczenie

Przeczytaj więcej informacji na temat kart parkingowych

Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową

Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych

Komentarz

 • Karta NIE dla stowarzyszenia
  Wiesiek
  13.08.2014, 13:59
  Nasze stowarzyszenie prowadzi ośrodek wsparcia na zlecenie samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie kupiło samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych bo mamy takich w ośrodku wsparcia. Na nasz wniosek o kartę parkingową otrzymaliśmy odpowiedź, że nie może być rozpatrzony w ustawowym terminie ponieważ stowarzyszenie nie jest wymienione w rozporządzeniu. Czyli kolejny bubel prawny wymagający szybkiej zmiany.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy doświadczasz przemocy z powodu niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas