Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy starający się o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych może stracić rentę? ZUS dementuje

11.10.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. ZUS
Ludzie siedzący za stołami ustawionymi w podkowę

Wiele osób obawia się, że wnioskując o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych, stracą rentę. Miałoby się tak stać dlatego, że lekarz orzecznik ZUS wzruszy przy okazji posiadane już orzeczenie o niezdolności do pracy. ZUS nie potwierdza tych informacji.

- Osoby, które mają orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy, a zgłoszą się, by otrzymać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, konieczne do starania się o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych, nie mogą mieć wzruszonego orzeczenia o niezdolności do pracy – odpowiedziała naszemu portalowi Ewa Nurzyńska, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS, podczas spotkania 11 października 2019 r. z udziałem m.in. prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Oznacza to w praktyce, że można uspokoić obawy wielu osób, które chcą stanąć na komisji lekarskiej ZUS, aby starać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Lekarz orzecznik nie może podważyć w takiej sytuacji już posiadanego orzeczenia o niezdolności do pracy.

Oczywiście należy pamiętać, że nie każdy starający się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji w ZUS musi je otrzymać. Lekarz orzecznik dokona oceny niesamodzielności i na tej podstawie wyda stosowne orzeczenie.

Kto może złożyć wniosek?

Ewa Nurzyńska potwierdziła także, że lekarz orzecznik nie może wyprosić z komisji lekarskiej tłumacza języka migowego, który przychodzi na komisję z osobą głuchą. Taki temat poruszył Krzysztof Kotyniewicz, prezes PZG.

Z kolei Ewa Wiśniewska ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” zwróciła uwagę na to, że brak informacji, czy pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub opiekun prawny może złożyć wniosek o świadczenie 500 plus.

- Taki wniosek może złożyć przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, takie informacje znajdują się na naszej stronie w dziale „Najczęściej zadawane pytania”. Także opiekun faktyczny osoby może złożyć wniosek o świadczenie 500 plus – powiedziała Ewa Bednarczyk, dyrektor Departamentu Emerytalno-Rentowego ZUS.

Musi tylko do wniosku dołączyć oświadczenie potwierdzające fakt sprawowania opieki.

Prezes Uścińska zdementowała plotki, jakoby świadczenie uzupełniające miało być wypłacane tylko do marca 2020 r.

- Mamy przed sobą ustawę, nie ma takich zapisów i absolutnie dementujemy takie informacje – podkreśliła.

Niemal ćwierć miliona wniosków

Z danych przedstawionych podczas spotkania wynika, że w od 1 września do 9 października 2019 r. do ZUS wpłynęło 245 tys. 885 wniosków o świadczenie uzupełniające. W 70,18 proc. wnioski złożyły osoby w wieku 18-74 lata. Wnioski w większości złożyły kobiety (60,88 proc.), mężczyzn było 39,04 proc.

29,89 proc. osób posiadało orzeczenie, 69,03 proc. osób go nie miało. 2,09 proc. osób otrzymało odmowę ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji. Większość osób posiadała orzeczenia wydane na stałe (63,09 proc.), orzeczenia okresowe posiadało 36,91 proc. osób. Aż 2/3 osób starających się o 500 plus pobiera świadczenie równe lub niższe niż 1100 zł.

ZUS do 9 października wydał 38 tys. 246 decyzji, przygotowano wypłaty dla 22 tys. 378 uprawnionych, z czego wypłacono już 7089 świadczeń, ponad 15 tys. osób oczekuje na wypłatę.

Jeśli chodzi o wysokość świadczenia uzupełniającego, to 57,26 proc. osób otrzymało decyzję o wysokości świadczenia w pełnej kwocie, czyli 500 zł. Tylko ok. 5 proc. decyzji dotyczy kwoty niższej niż 100 zł.

Żadnych kosztów dla obywatela

Ewa Nurzyńska podkreśliła, że orzeczenia stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji wydane do celów innych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego, stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego.

- Za zgodą osoby zainteresowanej, w postępowaniu z wniosku o rentę socjalną wydamy także orzeczenie w przedmiocie niezdolności do samodzielnej egzystencji, nawet jeśli ktoś nie złożył wniosku o świadczenie uzupełniające – powiedziała wiceszefowa Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS.

Zaznaczyła także, że osoby występujące z wnioskiem o świadczenie uzupełniające nie ponoszą żadnych kosztów. ZUS zwróci bowiem koszty przejazdu na badanie lekarskie, jak również poniesie wszystkie koszty badań zleconych w postępowaniu, np. koszty wydania opinii przez lekarza orzecznika ZUS.

- Zawsze informujemy osoby o podejmowanych w postępowaniu działaniach – podkreśliła.

12 proc. orzekanych z odmową

W dniach 1-9 października ZUS wydał 13 tys. 376 orzeczeń, z tego w 11 tys. 753 przypadków wydano orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (88 proc.), a w 1623 (12 proc.) nie ustalono niezdolności do samodzielnej egzystencji.

75 proc. orzeczeń wydano tylko na podstawie dokumentacji medycznej, a 25 proc. na podstawie bezpośredniego badania. Największą grupą wśród orzekanych byli 23-latkowie. Najczęstsze rozpoznania to jak do tej pory dziecięce porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz zespół Downa.

W wyniku spotkania, które odbyło się w siedzibie ZUS 11 października 2019 r., została utworzona grupa robocza składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli ZUS. Będzie to platforma komunikacji i wymiany doświadczeń dotycząca tematyki niepełnosprawności oraz wspólnych działań ZUS i organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • wszystko odbyło się zupełni "bezboleśnie"
  Tom
  22.10.2019, 17:00
  drodzy Państwo... nie wiem jak w przypadku innych grup ale dla mnie (osoby posiadającej orzeczenie o niemożliwości samodzielnej egzystencji na stałe) wszystko odbyło się naprawdę zupełnie "bezboleśnie. po prostu zaniosłem orzeczenie i oczekiwałem na decyzję. po dwóch tygodniach dostałem decyzję, po dwóch następnych miałem pieniążki na koncie. tak że spoko... nie ma cudownych uzdrowień :)
  odpowiedz na komentarz
 • komisja
  człowiek
  17.10.2019, 10:34
  Czy ma ktos już orzeczenie o niesamodzielnosci nie stając na komisje?
  odpowiedz na komentarz
 • po kilka świadczeń na raz
  BB
  15.10.2019, 15:16
  Bardzo nie w porządku jest to, że są rodziny pobierające po kilka świadczeń na raz. Matka pobiera 1500 zł świadczenia za opiekę nad niezdolnym do samodzielnej egzystencji synem, syn otrzymuje ponad 900 zł renty socjalnej do tego zasiłek pielęgnacyjny i ...500 plus. Na właśnie ta grupa najbardziej skorzysta.
  odpowiedz na komentarz
 • kilka wniosków
  pr
  15.10.2019, 13:07
  Nasuwają mi się kilka wniosków "Ile osób posiadających rentę na okres stały, otrzymało zmianę renty na czas określony? Nie chodzi nawet o stopień a o czas bo w następnym kroku może nastąpić "ozdrowienie". Tego się boją renciści. Proszę także o zmiany nazewnictw do wcześniej obowiązujących czyli grupa I, II i III... Bo orzeknięty jako całkowicie niezdolny do pracy zamyka sobie furtkę do podjęcia pracy (aktywacji) lub aktywując siebie traci prawo do renty (co nie oznacza że po podjęciu pracy ma nadal znacznie gorsze możliwości na atrakcyjne stanowisko) ... Nawet osoba o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji może być uznana przez ZUS że ma szanse na podjęcie pracy np "tester łóżek w Ikei" co nie oznacza że powinna być cały czas wspierana ze względu na możliwości w porównaniu osoby niepełnosprawnej do zdrowej. Proszę także o informację ile osób zarejestrowanych przez powiatowe/miejskie/wojewódzkie komisje niepełnosprawnych, w porównaniu do ilości wypłacanych rent. Interesuje mnie ile osób niepełnosprawnych de facto nie otrzymuje żadnej renty (bez żadnego wsparcia).
  odpowiedz na komentarz
 • Nieprawda.
  Magda
  12.10.2019, 14:19
  Już wyjaśniam jak komuś odebrać rentę nadając 500plus. Ktoś ma orzeczenie stałe, niewzruszalne np. o niezdolności do pracy. Następnie ZUS weryfikuje go pozytywnie do niezdolności do samodzielnej egzystencji na 3 lata, bo stałych orzeczeń nie dają już ;-) Przy kolejnej zaś komisji: stopień lekki, żegnamy. Nie można mieć dwóch orzeczeń tej samej instytucji aktywnych. O to nikt nie zapytał a najpewniej tu problem.
  odpowiedz na komentarz
 • dla kogo te 500 zł?
  Marcin
  12.10.2019, 13:57
  ble ble ble, a na grupach fejsbookowych piszą, że jeśli ktoś korzysta z usług opiekuńczych w domu i jest w 100% niesamodzielny to ten dodatek 500 zł wlicza się do dochodu i ośrodek pomocy społecznej po prostu zabierze te pieniądze poprzez większość odpłatność. To jak to jest, dla kogo jest ten dodatek w takim razie?
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus nie dla niwepełnosprawnych.
  znaczny.
  12.10.2019, 13:56
  Przecież miał to być dodatek dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym czy też z pierwszą grupą a nie dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS czy z Krus ,którzy nie są osobami niepełnosprawnymi.
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek o 500+NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wózkowicz
  11.10.2019, 22:26
  Wezwano mnie na badanie lekarskie do ZUS Lekarz orzekł że dodatek +500 nie należy mi się!!! Jestem na pierwszej grupie poruszam się na wózku ♿ inwalidzkim pobieram rentę socjalna Napisałem odwołanie czekam na kolejne wezwanie na kolejną komisia lekarska. Cała ta sytuacja jest nie poważna brak Kompetencji lekarza!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Bronia
  Bronia
  11.10.2019, 18:23
  Lekarz nie może podważyć posiadanego już przez osobę niepełnosprawną orzeczenia z ZUS on jest zdolności do pracy, czy w takim razie lekarz orzecznik ZUS może podważyć orzeczenie przyznane na stałe wydane przez na przykład wojewódzka komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności? Nigdy nie odpowiedzieliście państwo na te pytanie. Jest znaczna część osób niepełnosprawnych które od dziecka są na przykład niewidome i nigdy nie było potrzeby przystąpić do komisji ZUS gdyż orzeczenie wydane przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zupełności wystarczyły aby otrzymać rentę socjalną albo inne ulgi. Proszę o odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas