Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany a karta parkingowa

22.10.2019
Autor: I.

Witam, dostałam 2 grupę inwalidzką, 05-R, ale nie dostałam karty parkingowej. Czy mam to jakoś wyjaśnić, czy co z tym zrobić, proszę o pomoc.

Szanowna Pani,

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mogą otrzymać  kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Ponieważ w opisanej sytuacji możemy jedynie przypuszczać, że lekarz orzecznik nie stwierdził, że ma Pani znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, dlatego w orzeczeniu nie zostało zawarte wskazanie do karty parkingowej.

Jeśli się Pani nie zgadza z jakimkolwiek zapisem w orzeczeniu, może Pani ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas