Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Okres próbny a urlop dodatkowy

30.10.2019
Autor: A.

Czy okres próbny wlicza się do okresu rocznego, po którym można otrzymać dodatkowe 10 dni urlopu.

Szanowny Panie,
 
Osobie z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 20c w związku z art. 2a ww. ustawy osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Kluczowym jest więc kwestia przedstawienie pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, nie zaś samo posiadanie orzeczenia np. od wielu lat.
 
Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
 
Praca wykonywana na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny wliczana jest do okresu pracy liczonego do uzyskania prawa do urlopu dodatkowego. Umowa zawarta na okres próbny jest bowiem umową o pracę.    
 
 
Z poważaniem,
dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas