Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

07.11.2019
Autor: J.

Jakie dokumenty - poza orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji - należy dołączyć do wniosku w przypadku gdy: - chodzi o zasiłek dla żony opiekującej się mężem, zamieszkującej z nim oraz wspólnym synem w jednym gospodarstwie domowym, a w okresie ostatnich 12 miesięcy żona - wnioskodawczyni nie uzyskiwała żadnych dochodów, syn rozpoczął studia stacjonarne, a osoba wymagająca opieki otrzymywała rentę oraz - do 30 czerwca 2019 pensję na podstawie umowy o pracę (telepraca) na czas określony (do 30 czerwca) na 3/8 etatu. W związku z tym nastąpiło ograniczenie znacznej części dochodu rodziny, która poza rentą nie uzyskuje od trzech miesięcy innych dochodów. Będę wdzięczny za informacje.

Szanowny Panie,

jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości jakie dokumenty musicie złożyć, to takie wątpliwości powinien rozwiać urzędnik. Od niedawna obowiązuje nowa zasada informowania wnioskodawców w ramach postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się.

§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas