Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę się starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

29.10.2019
Autor: G.

Dzień dobry, mam 29 lat, jestem osobą niesłyszącą od urodzenia. Mam drugą grupę (umiarkowany). Pracuję na umowę na czas nieokreślony. Czy mogę się starać o rentę?

Szanowny Panie,

aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy  powinien Pan spełnić łącznie określone ustawowo warunki. Trudno bez dokumentacji i wiedzy medycznej wyrokować czy zostanie Pan przez lekarza orzecznika ZUS uznany za niezdolnego do pracy. Samo orzeczenie także nie warunkuje uzyskanie renty – należy spełnić także inne kryteria.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która:

  • jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS),
  • ma wymagany ustawą stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych określonych ustawą albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg ten nie dotyczy ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Ważne! Warunek nr 2 nie jest wymagany w przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Przyznanie renty będzie zależało od tego czy otrzyma Pan od lekarza orzecznika orzeczenie o niezdolności do pracy, a także od pozostalych kryteriów, dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych. Wnioski i formularze uzyska Pan na stronie ZUS. Powinien Pan zebrać dokumentację pracowniczą i medyczną i udać się do ZUS po szczegółowe, indywidualne wskazówki.

Informacje w ZUS można uzyskać także telefonicznie: 22 560 16 00, w Pana przypadku być może wygodniejsze będzie zadanie pytań mailowo: cot@zus.pl.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas