Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dlaczego nie mogłam skorzystać z Karty Europejskiej?

25.10.2019
Autor: P.

Dlaczego będąc z opiekunem w Hamburgu nie mogłam skorzystać z ulg i otrzymanej Karty Europejskiej? Otrzymałam informację iż karta jest nieważna w Hamburgu.

Szanowna Pani,

obecnie w Unii Europejskiej każdy kraj samodzielnie i suwerennie prowadzi politykę w zakresie społecznym, w tym wprowadza ulgi i uprawnienia dla swoich obywateli. Trwają, dość długo, prace nad Europejską Kartą Osób Niepełnosprawnych zwaną Kartą Mobilności. Ma to być rodzaj dokumentu, który ma ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po Europie oraz korzystanie z przewidzianych w różnych państwach Unii Europejskiej udogodnień i uprawnień oferowanych osobom z niepełnosprawnością w różnych krajach Unii Europejskiej.

Chodzi tu m.in. o zniżki lub darmowe bilety w komunikacji – pociągach, tramwajach, autobusach, w obiektach kultury i miejscach użyteczności publicznej. Karta ma ułatwić podróżowanie także z asystentem lub opiekunem, który również będzie mógł korzystać z różnych udogodnień. W tej chwili, ze względu na mnogość systemów orzecznictwa, osoba z niepełnosprawnością przybywająca do danego kraju często nie ma dostępu do udogodnień, z których korzystają jego mieszkańcy z taką samą niepełnosprawnością. Karta ma dać wszystkim te same prawa, nie będzie jednak uprawniała do pobierania świadczeń socjalnych bowiem polityka socjalna jest wyłączną domeną krajów członkowskich Unii.

Z drugiej strony, jeśli któryś z krajów członkowskich zadecyduje, że Karta uprawnia do korzystania z miejscowych systemów wsparcia, to będzie to możliwe (obecnie w kilku krajach trwa jej pilotaż, jednak nie ma wśród nich Niemiec). Karta nie będzie czymś w rodzaju prawa europejskiego, które będzie przyjmowane przez władze Unii. Nie ma takiej podstawy traktatowej. Przyjęcie tego dokumentu będzie suwerenną decyzją państw członkowskich. W związku z tym, póki Karta Mobilności nie zostanie opracowana, a następnie przyjęta przez państwo członkowskie, to dane państwo decyduje komu i jakie ulgi przyznaje.

 

 Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy nosisz maseczkę?

Biuletyn

Wspierają nas