Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

W pierwszym tygodniu ponad 44 tys. wniosków do ZUS o świadczenie uzupełniające

13.09.2019
Autor: inf. prasowa
kobieca ręka zaczyna wypełniać wniosek ZUS o świadczenie uzupełniające, trzyma w ręku długopis

Prawie 3 tysiące osób na Dolnym Śląsku złożyło dokumenty w ZUS w ciągu pierwszego tygodnia przyjmowania wniosków o dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W całej Polsce wpłynęło ich 44 264.

Na Dolnym Śląsku osób do tego uprawnionych może być nawet 66 tysięcy. We Wrocławiu zarejestrowane zostały 692 wnioski, w Wałbrzychu 1086 i w Legnicy 975, w sumie placówki ZUS na Dolnym Śląsku przyjęły dokładnie 2753 wnioski.

Około 70 proc. osób wnioskujących stanowią kobiety, mniej więcej 10 proc. ma więcej niż 75 lat. Prawie 90 proc. wniosków jest składanych bezpośrednio w ZUS przez osoby starające się o dodatek lub ich pełnomocników, tylko niewielka liczba dokumentów wpływa do ZUS za pośrednictwem poczty.

- W każdym Oddziale ZUS jest wydzielone stanowisko, przy którym nasz konsultant nie tylko przyjmuje wnioski, ale także pomaga je wypełnić i udziela informacji – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Nasi klienci najczęściej pytają o warunki przyznania świadczenia uzupełniającego oraz terminy złożenia wniosku i niezbędne dokumenty. Trzeba pamiętać o tym, że osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą musiały takie zaświadczenie od lekarza orzecznika uzyskać – dodaje.

Ponad 66 tys. uprawnionych w dolnośląskim

Z szacunków ZUS wynika, że w województwie dolnośląskim wniosek może złożyć 66 121 osób, w tym w Legnicy 14 829, w Wałbrzychu 25 894 i we Wrocławiu 25 397.
O dodatek mogą wystąpić osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto. Od dnia złożenia wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie jego rozpatrywanie. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Na stronie internetowej oraz w salach obsługi klientów jest dostępny wniosek, który należy wypełnić i złożyć w ZUS lub przesłać go pocztą wraz z załączonymi dokumentami związanymi ze stanem zdrowia. Warto wiedzieć, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do świadczenia, ponieważ jest to inne orzeczenie, niewymienione w ustawie. Ustawodawca wyraźnie określił, że chodzi o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kilka warunków

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie uzależnione od łącznego spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych nie przekroczy 1600 zł. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.  Z tego powodu osoby, które nie mają takiego orzeczenia, a złożą wniosek o przyznanie dodatku, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

- Przypominam, że właściwe orzeczenie musi mieć każdy, w tym również osoby po 75. roku życia, którym z racji wieku automatycznie przyznano dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty. Szacujemy, że ok. 470 tys. osób pobierających dodatek pielęgnacyjny z racji wieku spełnia kryterium dochodowe. Jednak, aby uzyskać nowe świadczenie, będą one musiały mieć orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji – dodaje Iwona Kowalska-Matis 

Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku).

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do wniosku. Lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, (która może zostać uzupełniona w szczególności o opinię lekarza konsultanta albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej) oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku, do której ma być wydane orzeczenie.

Lekarz orzecznik ZUS będzie mógł wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. Nie będzie miała znaczenia data wydania orzeczenia, pod warunkiem, że lekarz orzecznik stwierdzi, iż w miesiącu złożenia wniosku osoba była już niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków publicznych zawiera się w przedziale powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to otrzymamy 100 zł. Przy wypłacaniu świadczenia nie będzie żadnych zaokrągleń - system wyliczy dokładną kwotę świadczenia, np. 324,21 zł.

Jakie dochody będą brane pod uwagę?

Do kryterium dochodowego będą brane pod uwagę prawie wszystkie pobierane świadczenia od państwa o charakterze innym niż jednorazowy, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy.

Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

Nie będą wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a także - w niektórych przypadkach - renta rodzinna.

Do dochodu nie będzie wliczana renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

Z szacunków ZUS wynika, że wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali, czy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • W KRUSie nie mają lekarzy do orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystwencji.
  Paula
  25.09.2019, 16:33
  Z tego powodu ludzie stracą szansę na 500 plus.
  odpowiedz na komentarz
 • Trzeba być zdrowym żeby być chorym.
  Piko88
  21.09.2019, 19:42
  Jestem ON w stopniu znacznym wg PCPR żeby skorzystać z tego programu muszę: 1. Udać się do ZUS po druki a przy okazji do każdej poradni w której się lecze oraz do każdego lekarza gdzie jest jaka kolwiek moja historia choroby, leczenia czy rehabilitacji/zabiegów. Jako ON znacznie potrzebuje osoby do pomocy A więc jest to dla mnie bardzo trudne jak i dla mojego opiekuna. 2. Po zebraniu tego wszystkiego musimy udać się do ZUS aby złożyć dopiero wniosek na komisję aby stwierdziła że jestem ON ZNACZNIE. 3. Ja i mój opiekun musimy jechać do ZUS podróż 1.5 godz samochodem żeby udowodnić jakim jest się ulomnym. 4. Gdy uda się otrzymać orzeczenie z ZUS że jestem niepełnosprawny w stopniu znacznym, znowu w ZUS MUSZE złożyć wniosek o 500+. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi że nie jestem ON w stopniu znacznym wymagającej stałej opieki pozostaje mi sąd A więc nerwy, koszty itd. Pytam się DLACZEGO???
  odpowiedz na komentarz
 • 500 + DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
  zk
  18.09.2019, 12:19
  Mam nadzieję , że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności upośledzone umysłowo zostaną godnie potraktowane przez ZUS.To jedna z grup bardziej pokrzywdzona przez los i do tej pory traktowana po macoszemu.
  odpowiedz na komentarz
 • Biurokracja
  Dynia
  18.09.2019, 11:49
  Złożyłam w ZUSie wniosek mimo, że pani, która mnie obsługiwała baaardzo próbowała mnie do tego zniechęcić. Jej zdaniem to program dla ludzi leżących i bez kontaktu. Wymusiłam na niej przyjęcie mojego wniosku. Musiałam poprosić o rozmowę z kierownikiem bo nie chciała mi podpieczętować zaśw lekarskiego. A ja, nauczona doświadczeniem, zawsze mam ksero do podpieczętowania, po tym jak raz moja dokumentacja częściowo "zaginęła" w drodze do Sądu Pracy. Gdybym wtedy nie miała podpieczętowanego datownikiem z ZUSu ksero nie miałabym żadnego dowodu na to, że w ogóle taki dokument złożyłam. Dodam, że poruszam sie na wózku elektrycznym i słabo widzę. Mam znaczny st niepełnosprawności. Skoro już na etapie przyjmowania wniosku urzędnik stwierdził, że to nie jest program dla mnie to już czuję co będzie na komisji. Będzie znowu "zabawa" w sądzie.
  odpowiedz na komentarz
 • GŁUPOTA CZY CELOWE DZIAŁANIE ?
  Witek
  15.09.2019, 15:02
  Znaczny stopień niepełnosprawności jest przyznawany w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, co jest kilkakrotnie wyszczególnione w orzeczeniu. DLACZEGO OSOBY POSIADAJĄCE TEN STOPIEŃ OD KILUNASTU LAT, MAJĄ STAWAĆ PRZED DODATKOWĄ KOMISJĄ ZUS?!! Sejm przyjął ustawę, która 600 tys. niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania 500+ uzależnia od 'WIDZIMISIĘ" znienawidzonego, przez większość społeczeństwa ZUS-u. SETKI TYSIĘCY SCHOROWANYCH LUDZI BĘDZIE WŁÓCZYĆ SIĘ PO SĄDACH.
  odpowiedz na komentarz
 • Miało być dla niepełnosprawnych.
  ON.
  15.09.2019, 11:30
  Ale orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do tego świadczenia gdyż uważane jest za inne świadczenie,dostaną to świadczenie osoby z ZUS i z KRUS nie mające orzeczeń o niepełnosprawności,wystarczy że mają 75 lat lub orzeczenie o niesamodzielności.Jest to kolejny dowód jak się traktuje niepełnosprawnych w stopniu znacznym , nie mogących pracować ,potrzebujących opieki drugiej osoby,mających renty poniżej1100zł.
  odpowiedz na komentarz
 • Już dostaniesz, mydlenie oczu
  Ewa
  13.09.2019, 20:47
  Kasa zostanie w kasie a ZUS podane na tacy będzie miał ile ON jest niesamodzielnych ich zdaniem w tym roku. Bo co Komisja to lepsi Uzdrowiciele. Czekam nie cierpliwie na podsumowania ile osób ma przyznane 500+
  odpowiedz na komentarz
 • Ino w dym
  Rumun
  13.09.2019, 15:15
  Niepełnosprawność nie ma wieku, ale najwięcej zyskają emeryci oraz zatrudnieni orzecznicy i pracownicy ZUS. Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym będą mieć olbrzymie problemu przez orzeczników ZUS. Zakład Utylizacji Społecznej nie strzeli sobie w nogę przyznając całkowitą niesamodzielność, bo by musiał przyznawać także więcej świadczeń rentowych, a zamiarem prof. Ucińskiej jest Polska bez rencistów. Za to jej płacą.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas