Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kiedy należy zrezygnować z pracy przy świadczeniu pielęgnacyjnym?

29.10.2019
Autor: J.

Dzień dobry. Kiedy należy zrezygnować z pracy przy staraniu się o świadczenie pielęgnacyjne? Przed otrzymaniem decyzji czy tuż po?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozytywna decyzja o przyznaniu świadczenia nie będzie wydana, jeżeli osoba będzie pozostawać w zatrudnieniu lub będzie wykonywać inną pracę zarobkową. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego powinna w momencie składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne być osobą bezrobotną.

Uczulam, aby przed rezygnacją z pracy najpierw w sposób bardzo dokładny dowiedzieć się w organie czy spełniamy wszystkie inne przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.  

           

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas