Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot za dojazdy dziecka na zajęcia terapeutyczne w sierpniu

29.10.2019
Autor: M.

Witam. Czy gmina może odmówić mi zwrotu za dojazdy dziecka do szkoły specjalnej za sierpień, tłumacząc się, że dziecko (od września uczęszcza do II klasy szkoły podstawowej) w sierpniu miało tylko zajęcia terapeutyczne, a nie edukacyjne. A cały sierpień woziliśmy go do szkoły. Przecież dla niego zajęcia terapeutyczne są, bym powiedziała, ważniejsze niż edukacyjne, bo syn nie mówi nic, rozumienie też jest mocno ograniczone...bardzo proszę o odpowiedź.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Obowiązkiem gminy jest natomiast zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Stoję na stanowisku, iż jeżeli dziecko jest dowożone do szkoły na zajęcia terapeutyczne (które odbywają się w szkole), to należy traktować te zajęcia jako takie zorganizowanie szkoły, że w ten właśnie sposób umożliwia ona spełnianie obowiązku szkolnego przez Pani dziecko. Bez zajęć terapeutycznych Pani dziecko miałoby problem ze spełnianiem obowiązku szkolnego, tzn. np. z uczestniczeniem w zajęciach edukacyjnych. Obowiązek szkolny określony w art. 39 ust 1 ww. ustawy traktować należy więc całościowo, a nie wybiórczo (zajęcia terapeutyczne i edukacyjne w szkole to spełnianie obowiązku szkolnego).         

Zalecam złożenie pisma do szkoły z wnioskiem o zwrot kosztów, a jeżeli odmawia się Pani zwrotu kosztów to należy wnieść żądanie, aby szkoła pisemnie zajęła stanowisko w tym zakresie. To pozwoli Pani dalej procedować w sprawie zwrotu kosztów.   

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas