Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renata socjalna i renta rodzinna

22.10.2019
Autor: M.

Witam. Jestem uprawniony do renty socjalnej od 1.03.2004 r. (do nadal). 15.08.2004 ukończyłem 25 lat. Czy w związku z tym będę uprawniony do renty rodzinnej po śmierci ojca, który był na emeryturze? Pragnę zaznaczyć jednak, że byłem studentem w latach 1999/2003, zaś licencjat obroniłem 21 stycznia 2004 r.

Szanowny Panie,

prawo do renty rodzinnej mają:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2.  Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy spełnić jeden z powyższych warunków, sam fakt otrzymywania przez Pana renty socjalnej nie gwarantuje otrzymania renty rodzinnej po zmarłym Ojcu (pytanie – kiedy wystąpiła u Pana całkowita niezdolność do pracy), warto zatem jak najszybciej udać się do ZUS-u, aby uzyskać pełne informacje.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas