Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy osobie z umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności można zwiększyć zakres obowiązków?

23.10.2019
Autor: V.

Od 2010 r. posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Nowy dyrektor planuje wręczyć mi zmieniony zakres obowiązków, poszerzając go o dodatkowe czynności administracyjne. Tłumaczy to ujednoliceniem zakresu obowiązków z innym w pełni sprawnym pracownikiem, który wykonuje takie same czynności. Czy może tak uczynić?

Szanowna Pani,

w pewnych wypadkach można wypowiedzieć warunki pracy, natomiast wypowiedzenie zmieniające nie może doprowadzać do sytuacji, iż będzie wymagało się od Pani takiej samej efektywności pracy jakby Pani pracowała 8 godzin dziennie zamiast 7 godzin wynikających ze skróconej normy czasu pracy przewidzianej dla pracowników posiadających co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pracodawca musi mieć na uwadze art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie, z którym: 1.  Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

2.  Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas