Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność po 30. r. ż a zasiłek pielęgnacyjny

23.10.2019
Autor: A.

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, symbol R-5. Moja niepełnosprawność powstała po 30. r. ż., jestem po dwóch zabiegach kręgosłupa, czy należy mi się zasiłek?

Szanowna Pani,

rozumiem, iż pyta Pani o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - zgodnie z art.16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (1.) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, j-eżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Jeżeli posiada Pani zapis, iż niepełnosprawność Pani powstała po ukończeniu przez Pana 21. roku życia, to biorąc pod uwagę Pani umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie przysługiwałby Pani zasiłek pielęgnacyjny.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas