Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop rehabilitacyjny i wypoczynkowy

23.10.2019
Autor: M.

Jaki wymiar urlopu rehabilitacyjnego przysługuje w roku 2020 w przypadku, gdy umowa o pracę zawarta jest na czas określony do 10 stycznia 2020 r.? Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego w roku 2020, gdy umowa o pracę zawarta jest na czas określony do 10 stycznia 2020 r.? Obecnie mam prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni urlopu rehabilitacyjnego. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - znaczny, wydane jest na czas nieokreślony.

Szanowna Pani,

Może Pani wykorzystać urlop w wymiarze przysługującym proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku rozwiązania stosunku pracy, czyli tylko za 10 dni stycznia. Jak bowiem stanowi art.1551 §1 pkt 1 Kodeksu pracy (t.j.Dz. U. Z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Jeżeli więc z góry znana jest data rozwiązania umowy o pracę w danym roku kalendarzowym (umowa na czas określony), pracodawca może ustalić wymiar urlopu pracownika tylko w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. W takim też wymiarze pracownik może wykorzystać należny mu urlop na początku roku.

Ustalając wymiar Pani urlopu należy najpierw obliczyć łączny wymiar urlopu 26 dni + 10 dni urlopu dodatkowego = 36 dni. Z początkiem roku nabywa Pani prawo do kolejnego urlopu, a wówczas przysługuje Pani prawo do urlopu nawet za niepełny miesiąc pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, ile dni zostało przepracowanych w danym miesiącu. Bez względu na ich liczbę, Kodeks pracy wskazuje, że niepełny miesiąc pracy podlega zaokrągleniu w górę do pełnego miesiąca. Obliczenie urlopu: 36 dni x 1/12 = 3 dni urlopu. Jeżeli nie wykorzysta go Pani w naturze, wówczas pracodawca musi wypłacić za niego ekwiwalent.

 


Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas