Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opiekuję się mężem, sama choruję, czy mogę starać się rentę?

17.01.2020
Autor: P.

Mam pytanie, obecnie jestem na specjalnym zasiłku opiekuńczym na męża, czy ja chorując na RZS, coraz gorzej się czuję, mogę się starać o rentę?

Szanowna Pani,

Co do zasady, aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. być osobą niezdolną do pracy;
  2. posiadać wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy):
  • 1 rok – jeżeli osoba stała się niezdolna do pracy zanim ukończyła 20 lat,
  • 2 lata – jeżeli osoba stała się niezdolna do pracy między 20 a 22 rokiem życia,
  • 3 lata – jeżeli osoba stała się niezdolna do pracy między 22 a 25 rokiem życia,   
  • 4 lata – jeżeli osoba stała się niezdolna do pracy między 25 a 30 rokiem życia,
  • 5 lat – jeżeli osoba stała się niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat:

- przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub

- przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy;

- niezdolność do pracy osoby powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej,  albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • Osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz
  • ma co najmniej: 20-letni staż ubezpieczeniowy – jeśli jest kobietą.

Więcej informacji o rentach na stronie ZUS.

Z uwagi na fakt, iż nie mam całości informacji o Pani sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się bezpośrednie z ZUS, aby sprawdzić jakie są ewentualnie możliwości dotyczące uzyskania świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy lub ewentualnych innych świadczeń.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas