Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niezdolność do pracy i praca zdalna

24.10.2019
Autor: R.

Jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności mam niezdolna do pracy, czy ktoś zechce mnie zatrudnić zdalnie (obsługa telefoniczna), bo tylko taką pracę byłabym w stanie wykonywać.

Szanowna Pani,

jeśli chodzi o zatrudnienie osoby calkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji to w zasadzie przepisy nie ograniczają możliwości jej zatrudnienia, w warunkach chronionych, ale także i na „otwartym rynku pracy”, pod pewnymi warunkami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) w art. 4 ust. 5 stanowi, że zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Warunkiem zatrudnienia jest, że lekarz przeprowadzający badania zezwoli osobie niepełnosprawnej na to i dopuści ją do wykonywania określonych obowiązków pracowniczych. Pracodawca w tym celu kieruje pracowników (zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych) do lekarza medycyny pracy.

Z Pani listu nie wynika jakie dokładnie orzeczenie o niepełnosprawności Pani posiada i jaki organ je wydał (ZUS, KRUS, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), określenie o „niezdolności do pracy” nie wskazuje jasno, kto ją orzekł. Być może posiada Pani orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS. W takim razie w poszukiwaniu zatrudnienia może pomóc uzyskanie orzeczenia z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Jeśli uzyska Pani odpowiednik posiadanego orzeczenia nawet najwyższy - czyli znaczny stopień niepełnosprawności - to nadal będą Pani przysługiwały uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, a dla części pracodawców (niezaznajomionych z tą problematyką) słowo „znaczny stopień” brzmi znacznie lepiej niż „całkowicie niezdolny do pracy”. Niektórzy z pracodawców obawiają się, zupełnie niesłusznie, grożących im konsekwencji prawnych zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas