Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zaproszenie do projektu "Wiedza i Umiejętności Krokiem do Aktywności"

03.09.2019
Autor: Rafał Gawkowski

Fundacja Ari Ari w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski realizuje projekt pt.: Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności.

Projekt skierowany jest do osób, które: • mieszkają na terenie województwa podlaskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania), • są osobami z dysfunkcją wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), • są bierne lub nieaktywne zawodowo, • są w wieku 18-65 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy: • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne, • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna, • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów, • Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów, • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne, • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, • Indywidualne kursy zawodowe, w tym część ze stypendium szkoleniowym, • Płatne staże zawodowe, • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie, • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne, • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33 15-434 Białystok tel.: 85 732 43 83 lub 603 350 140 e-mail: ariari.podlaskie@gmail.com Koordynator projektu: Rafał Gawkowski

Po zakończeniu projektu (między innymi): • co najmniej 33 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, • co najmniej 25 osób będzie poszukiwało pracy, • co najmniej 7 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 130 641,74 PLN Całkowita wartość projektu: 1 231 953,74 PLN Okres realizacji: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021

Miejsce: Białystok/Podlaskie

Okres publikacji: 2019-09-03 - 2019-10-03

Podpis: Rafał Gawkowski

Telefon: 603350140

E-mail: pznbial@wp.pl

Komunikator: https://www.ariari.org/pl/component/content/article/22-dzialania-miedzynarodowe/141-wiedza-i-umiejetnosci-krokiem-do-aktywnosci.html?Itemid=156&fbclid=IwAR01-dLJpVF6N-VyUc5N2aY75ijo9cWniD9KgG5F5pO_jV7KVRNrNC2_9E4

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas